ALKMAAR - Op 10 november 2023 organiseert Artiance, Centrum voor de Kunsten in Alkmaar een studiedag voor iedereen die zich met muziek(agogie) in de volle breedte van de zorg bezighoudt. Met de programmering van toonaangevende sprekers en praktische workshops op het gebied van professionele innovaties wordt deze dag gekarakteriseerd door ontmoeting, ontplooiing, ontdekking en inspiratie.

Muziekagogen werken met behulp van muziek in de zorg voor verstandelijk beperkten, verpleeghuizen, palliatieve zorg en diverse andere zorg-settings waar muziek kan helpen het welbevinden te versterken.

De landelijke studiedag heeft een jarenlange traditie, die na de Covidperiode weer kan worden hervat. De dag is niet voorbehouden aan alumni van deze opleiding; iedereen met interesse in dit werkveld is van harte welkom.

Sprekers zijn Mathieu Pater, coördinerend muziektherapeut van Stichting Papageno, waarover hij met Aaltje van Zweden het boek ‘De kracht van muziek’ schreef. Hoe stimuleert zijn werk met mensen met een autismespectrumstoornis het werk van collega's? Machgiel Bakker, bekend van Radio Remember waarbij muziek van vroeger o.a. mensen met dementie stimuleert, vertelt over zijn voorzitterschap en het belang van Stichting Muziek voor de Zorg.

Voor pionier en nestor van de muziekagogie in Nederland Remi Adriaansz betekent deze studiedag de officiële boekpresentatie van zijn Magnum Opus. Hij geeft tevens de lezing ‘de rol van muziek in het leven van de mens'.

De studiedagtitel ‘Muziek als instrument’ wordt duidelijk bij de diverse workshops, waarbij innovatieve instrumenten en methodieken kunnen worden getest.

Artiance te Alkmaar huisvest sinds enkele jaren de leergang Muziekagogie, die eerder werd aangeboden door Hogeschool Alkmaar, InHolland Alkmaar en Haarlem, InHolland Academy en Muziekenz.org, ooit ook onder de naam Ortho-agogische Muziekbegeleiding.


· Landelijke studiedag Muziekagogie, vrijdag 10 november 2023, 10.30-16.30u.
· Artiance, Centrum voor de Kunsten, Canadaplein Alkmaar.
· Deelname à € 70,- incl. lunch uitsluitend bij voorinschrijving
· via www.artiance.nl (zie agenda)
· Informatie via r.dejong@artiance.nl