ALKMAAR - In de meivakantie organiseerde Sport-Z twee sportmiddagen bij Outdoorpark Alkmaar voor leerlingen van Heliomare College Alkmaar en Heliomare de Alk. Vijftig kinderen en jongeren beleefden een gezellige en sportieve middag, waarbij rekening werd gehouden met elk individu. En met mooi resultaat, want naast de zij erg enthousiast waren over de middag heeft dit ertoe geresulteerd dat een aantal leerlingen structureel bij het Outdoorpark zijn gaan sporten. Sport-Z faciliteert daarin met de Sport & Outdoor activiteit die zij elke zaterdagochtend organiseren van 10.00-11.00 uur. Ook andere kinderen die graag willen bewegen maar nét wat meer aandacht nodig hebben of elders buiten de groep dreigen te vallen kunnen zich aansluiten bij dit wekelijkse aanbod, kijk voor meer informatie op www.sport-z.org/sportoutdoor.

Het initiatief tot de sportdagen ontstond naar aanleiding van een gesprek tussen de regiocoördinator aangepast sporten en Heliomare Alkmaar. “Wij kregen duidelijk een signaal door dat voor de kinderen van deze school, die veelal uit Alkmaar en omliggende gemeenten komen, weinig passend aanbod georganiseerd wordt. De kinderen hebben soms net een beetje meer zorg of aandacht nodig maar zijn net zo enthousiast over sporten en nieuwe ervaringen op doen als kinderen op andere scholen. Bij Sport-Z hadden we de mogelijkheid de expertise die we hebben opgedaan bij VakantieFUN te delen en zo een passende sportmiddag voor de doelgroep te organiseren. We werkten in kleine groepjes en alle deelnemers hebben het beste van zichzelf laten zien,” aldus Madeleine Stoop van Sport-Z.

Omdat een aantal ouders en deelnemers aangaven wel in te zijn voor een wekelijks sportaanbod zijn zij doorverwezen naar de wekelijkse Sport & Outdoor groep van Sport-Z bij Outdoorpark Alkmaar. De drempel om hier aan mee te doen was door de eerdere ontmoeting op het park beduidend lager en de groep is verheugd weer een aantal nieuwe deelnemers te kunnen ontvangen. Ook wordt nog onderzocht of er in andere vakanties een vervolg aan het programma kan worden gegeven.