BERGEN - In Bergen krijgt iedereen met een Participatiewet-uitkering iedere maand een formulier dat hij moet invullen en opsturen naar de gemeente; óók als er geen veranderingen zijn ten opzichte van de maand ervóór. Alleen zo kan hij een uitkering (blijven) krijgen. Met ingang van 1 juni aanstaande verandert dat.

Het huidige zogenaamde Rechtmatigheidsformulier wordt afgeschaft voor klanten die geen inkomsten hebben, of een vaste uitkering van bepaalde instanties. Deze groep moet alleen nog elk half jaar het Statusformulier invullen. Als er tussentijds iets wijzigt aan hun persoonlijke situatie, dan moeten zij dat melden via een Wijzigingsformulier.

Alleen klanten met een wisselend inkomen moeten hun inkomen maandelijks doorgeven, zodat de gemeente de hoogte van de uitkering kan bepalen. Zij ontvangen iedere maand een Inkomstenverklaring, die ze invullen en opsturen. Daar moeten ze een loonstrookje of uitkeringsspecificatie bij voegen.

Klanten kunnen veranderingen in de persoonlijke situatie ook doorgeven via een Wijzigingsformulier.

Op deze manier profiteren zowel de klant als de administratieve organisatie bij de gemeente van minder formulierendruk.