OUDORP - Op donderdag 20 oktober hebben Magentazorg en C.A. de Groot Groep uit Alkmaar het contract voor de sloop van het oude Revalidatiecentrum Magentazorg aan de Jupiterstraat in Oudorp ondertekend. C.A. de Groot Groep start vanaf december met de sloopwerkzaamheden van het pand. De gehele sloop zal ongeveer vijf maanden in beslag nemen.

Het voormalige Lauwershof voldoet niet meer aan de huidige eisen om goede zorg te kunnen verlenen. Na 60 jaar zal het gebouw, en daarmee ook de naam Lauwershof, volledig verdwijnen. Aan het nieuwe Revalidatiecentrum Magentazorg, dat vlak naast het oude pand is gerealiseerd, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de inrichting. De nieuwbouw zal in november in gebruik worden genomen.

Prettige en moderne herstelomgeving

Revalidanten en medewerkers kijken uit naar een aangename verblijfs- en fijne werkomgeving in het nieuwe revalidatiecentrum. Met de 82 eenpersoonskamers met eigen sanitair, de moderne behandel- en oefenruimten en huiskamers kan meer persoonlijke zorg, passend bij deze tijd, worden verleend. Met dagbesteding en eerstelijnsbehandeling, een restaurant en gratis parkeergelegenheid biedt de nieuwbouw alle voorzieningen voor een prettige en moderne herstelomgeving.

Planning

Na de sloop wordt de ruimte rondom de locatie, inclusief de oefentuin met terras en parkeerplaatsen, ingericht. Naar verwachting zal de locatie Revalidatiecentrum Magentazorg in definitieve vorm in het najaar van 2023 gereed zijn.