BERGEN AAN ZEE - Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Vredeskerkje in Bergen aan Zee vinden daar ook in de maand september weer jubileumactiviteiten plaats. Dinsdag 4 september houdt Maarten Zweers een lezing met als titel ‘Ook het begrip vrede behoeft een update’. En zaterdag 8 en zondag 9 september doet het Vredeskerkje mee aan de landelijke Open Monumentendag. Het is beide dagen tussen 11.00 en 17.00 uur geopend.

Het kerkje werd in 1918 gebouwd op initiatief van Marie Amalie Dorothea van Reenen-Völter (1854-1925), echtgenote van de toenmalige burgemeester van Bergen. Zij noemde het ‘ een kerkje voor allen, een Vredeskerkje’. Het was niet gekoppeld aan een geloofsovertuiging of kerkelijke gemeenschap. Het beheer is in handen van Stichting MAD (de voorletters van de stichtster) die zich gesteund weet door Stichting Vrienden van het Vredeskerkje.

Vredeslezingen
Ter gelegenheid van het eeuwfeest zijn dit jaar vijf vredeslezingen geprogrammeerd. De derde wordt dinsdag 4 september gehouden door Maarten Zweers. Hij is van oorsprong Delfts ingenieur, lang werkzaam geweest in de theaterwereld en geeft in binnen- en buitenland voordrachten over levensbeschouwelijke thema’s en symbolische theaterwerken. Zijn gedachtengoed is universeel en betreft alle aspecten van het menselijk bestaan. De exact denkende ingenieur legt verbanden tussen vaak onverenigbaar geachte levensthema’s, die betrekking hebben op onder meer psychologische, maatschappelijke, wetenschappelijke, religieuze en artistieke zaken. Bijzonder is dat hij lezing lardeert met toepasselijke klassieke muziek.

De vredeslezing in het 120 plaatsen tellende Vredeskerkje wordt dinsdag 4 september om 20.00 uur gehouden. Kaarten kosten 10 euro (inclusief twee drankjes) en zijn verkrijgbaar bij de Eerste Bergensche Boekhandel in Bergen of via stellaschrijver@ziggo.nl Informatie over het kerkje en de jubileumviering is te vinden op www.vredeskerkje.nl.

Open Monumentendag
Zaterdag 8 en zondag 9 september openen in ons land ruim 4000 monumenten hun deuren voor het publiek. Het thema van de Open Monumentendag 2018 is ‘In Europa’ en sluit aan op het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent ligt op wat mensen in Europa cultureel verbindt en daar past het Vredeskerkje naadloos in. De eerste steen werd nog tijdens WO 1 – op 9 februari 1918 – gelegd en al op 28 juli vond de inwijding plaats. De sterke vredeswens van de oprichtster werd mede verbeeld in houtsnijwerk op de kansel, gemaakt door een Belgische, Duitse, Nederlandse en Engelse kunstenaar. Belangstellenden kunnen het Vredeskerkje op 8 en 9 september tussen 11.00 en 17.00 uur bezoeken. De toegang is gratis. Op beide dagen toont de Bergense kunstenares Marry Ranzijn er haar bronzen plastieken.