ALKMAAR - Op dinsdag 29 januari om 20 uur organiseert het Architectuur informatiecentrum Alkmaar (AIA) in de Pleinzaal van TAQA Theater De Vest in Alkmaar een forumbijeenkomst over de ontwikkeling van Alkmaar-Noord en wat daarvan kan worden geleerd. De sprekers voor deze avond zijn Maarten Min, Ed Diepenmaat en Piet IJssels.

Vanaf het moment dat Alkmaar stadsrechten krijgt heeft de stad er ruim 700 jaar over gedaan te groeien naar een omvang van zo’n 45.000 inwoners. Daarna is in ruim 25 jaar tijd het inwonertal verdubbeld: Alkmaar maakt in de tweede helft van de 20e eeuw een ongekende en spectaculaire groei door en telt sindsdien ruim 90.000 inwoners. Hoe heeft die ontwikkeling plaats gevonden? Wat was er voor nodig en wat heeft het opgeleverd? En, wat valt er van deze ontwikkeling te leren?

Het AIA richt zich vooral op actuele ontwikkelingen in ruimtelijke ordening en architectuur. Nu kijken we eens terug. We doen dat op de ontwikkeling van Alkmaar-Noord. Op dinsdag 29 januari in de forumbijeenkomst kijken we met drie mensen die nauw betrokken waren bij die ontwikkeling en er een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd terug. Met: Piet IJssels, oud-wethouder van Alkmaar en oud-burgemeester van Gorkum, Ed Diepenmaat, voormalig hoofd van de sector Ruimtelijke Ordening van Alkmaar en Maarten Min, eigenaar directeur van Min2 bouw-kunst. Als gespreksleider zal optreden Janwillem Snieder, stedenbouwkundige bij de BUCH en bestuurslid van het AIA.
U bent van harte welkom.