ALKMAAR - Op 16 oktober 2018 vond de officiële opening plaats van de ‘Huiskamer van de buurt,’ aan de Burgpoelwaard 2-4 in Alkmaar. De Huiskamer aan de Burgpoelwaard 2-4 is een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Iedereen is welkom, van jong tot oud!

Commandant HanneliseTvedt verrichtte de officiële openingshandeling. Tevens haar eerste officiële opening sinds haar aanstelling als de nieuwe territoriaal commandant per 1 augustus 2018. Zij benadrukte in haar openingswoord dat de huiskamer alleen dan een succes kan worden als deze gedragen en mede vorm gegeven wordt door de buurt.

‘De Huiskamer van de Buurt’ is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Kerkgenootschap (Korps Alkmaar) en Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord-Holland. Na de opening hadden bezoekers onder genot van een hapje en een drankje gelegenheid om de huiskamer te bewonderen. Op verschillende plekken in het gebouw werden activiteiten van het Leger des Heils gepresenteerd. Ook voor kinderen was van alles te doen.

De huiskamer is voor en door de buurt.
Iedereen uit de wijk is welkom. De buurtbewoners die in de Huiskamer komen hebben iets gemeenschappelijks: ze hebben behoefte aan contact, omdat ze eenzaam zijn, omdat ze mensen in de buurt willen leren kennen of hun talenten willen inzetten. Het soort contact waaraan men behoefte heeft is verschillend: een gezellig praatje, je hart luchten, zingevingsvragen, in contact komen met een hulpverlener, iets omhanden hebben, anderen van dienst zijn. De Huiskamer richt zich niet op een speciale doelgroep: iedereen moet zich welkom voelen. Iedere buurtbewoner kan en mag iets bijdragen. De ene buurtbewoner heeft een vraag, de andere de oplossing. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om eenvoudige problemen samen op te lossen. De medewerkers van het Leger des Heils stimuleren en faciliteren de eigen kracht en regie. Mocht meer of andere hulp nodig zijn dan gaat de medewerker met de buurtbewoner in gesprek om een oplossing te vinden. De buurtbewoners zijn de belangrijkste factor in het vormgeven van de Huiskamer van de buurt. Alle buurtbewoners die de Huiskamer bezoeken zijn deelnemer, de een wat actiever dan de ander. Zowel de stille luisteraar als de actieve regelneef hebben er een plaats. Doordat de buurtbewoners kunnen meewerken in de Huiskamer vormen zij zich op veel gebieden: samenwerking, contacten opdoen, organiseren en uitvoeren, groeien in zelfvertrouwen en eigenwaarde, verantwoordelijkheid nemen, erbij horen, waardering krijgen. Alleen met en door de inzet van de buurtbewoners bereiken we de doelstelling. In de Huiskamer van de buurt vormt de medewerker een belangrijke schakel: zij zorgt dat de Huiskamer het vertrouwde gezicht krijgt. Zij is coachend, verbindend en faciliterend. Naast buurtbewoners en medewerkers kunnen vrijwilligers worden ingeschakeld.

Samenleven doe je niet alleen!
Samen bezig zijn heeft een belangrijke verbindende functie. Buurtbewoners die elkaar anders misschien niet zouden ontmoeten raken met elkaar in gesprek en helpen elkaar. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid in de buurt. Zo werken wij aan een samenleving waarin ieder mens erbij hoort en meedoet. Samenleven doe je niet alleen!