NOORD-HOLLAND - In de Noord-Hollandse detailhandel is de leegstand iets opgelopen en de werkgelegenheid ongeveer gelijk gebleven. Dat blijkt uit de Monitor Detailhandel Noord-Holland 2023-2024, een jaarlijkse analyse van trends en ontwikkelingen in de detailhandel van de provincie.


De monitor bevat de stand van zaken per 1 januari 2024 op het gebied van werkgelegenheid, winkelaanbod en duurzaamheid.

Esther Rommel, gedeputeerde economie: "Het doel van ons economisch beleid is het bevorderen van welvaart en welzijn door een ondernemende, duurzame economie. De detailhandel is voor onze economie een belangrijke sector. Zo is bijna 1 op de 10 Noord-Hollandse banen in de detailhandel. Maar het gaat zeker niet alleen om deze harde cijfers: de detailhandel is ook onmisbaar voor de leefbaarheid en vitaliteit van Noord-Hollandse steden en dorpen, een belangrijk thema in het Noord-Hollandse coalitieakkoord. De detailhandel moet klaar zijn voor de toekomst. Uit de monitor blijkt dat op het gebied van duurzaamheid nog een slag te maken is, met name in de oude binnensteden en wijkcentra. De provincie helpt hierbij: als aanjager en verstrekker van subsidie om winkelgebieden te verduurzamen."

Werkgelegenheid stabiel

De werkgelegenheid in de Noord-Hollandse detailhandel blijft stabiel met bijna 155.000 banen. Dat is 8,8% van de totale werkgelegenheid in de provincie. Tussen april 2022 en april 2023 groeide het totaal aantal banen in de detailhandel met slechts 180. Dat is minder dan de gemiddelde banengroei in Noord-Holland. Er is alleen groei bij postorder- en internetverkoop, zoals boodschappenbezorging.

Noord-Holland houdt lage leegstand ondanks lichte toename

Het aantal winkels in Noord-Holland daalt verder, tot 14.706. Dit is een daling van 300 winkels ten opzichte van 2023. In deze daling spelen personeelstekort, terugbetalen van coronasteun en vergrijzing een rol, waardoor de verwachting is dat meer ondernemers hun winkel zullen sluiten. In de kleinste kernen van Noord-Holland is het aantal (mini)supermarkten als basisvoorziening stabiel.

De leegstand in Noord-Holland is licht toegenomen, tot 5%, en behoort daarmee tot de laagste van Nederland. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen regio’s en gemeenten. De gemeente Ouder-Amstel heeft de hoogste leegstand (10,2%). In de Kop van Noord-Holland (-0,7 procentpunt) en de regio IJmond (-0,7 procentpunt) is de leegstand flink afgenomen, terwijl de leegstand in de Gooi- en Vechtstreek (+1,3 procentpunt) juist toenam.

Duurzaamheid

Voor het tweede jaar op rij biedt de monitor zicht op duurzaamheid van de Noord-Hollandse winkels. Dat is gebeurd door te kijken naar energielabels. 6 op de 10 winkelpanden heeft nog géén label. 82,3% van de winkels mét energielabel heeft een A-, B- of C-label. In de oude binnensteden en verouderde wijkcentra zijn nog veel winkels te vinden met een hoog gas- en stroomverbruik. Duurzame Noord-Hollandse winkelstraten zijn vaak nieuwere centra, zoals Grote Beer in Hoorn, De Symfonie in Nieuw-Vennep en Marktplein in Broek op Langedijk.

De provincie Noord-Holland helpt gemeenten en ondernemers om winkelgebieden te verduurzamen, bijvoorbeeld via de ondersteuning toekomstgerichte werklocaties (OTW). Zij kunnen met deze subsidie bijvoorbeeld georganiseerd beheer opzetten of collectieve duurzaamheidsmaatregelen begeleiden.

Over de Monitor Detailhandel

Kennisontwikkeling en informatievoorziening zijn belangrijke onderdelen van het provinciaal detailhandelsbeleid. Daarom brengen wij ieder jaar de Monitor Detailhandel uit. Deze rapportage is relevant voor ambtenaren, bestuurders en de vastgoedsector in Noord-Holland. De provincie helpt bij de regionale afstemming van plannen, visievorming, transformatie, leegstand en verduurzaming van winkelgebieden.

De Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2023-2024 is online te vinden. U kunt ook gebruikmaken van het online dashboard waarin u gedetailleerde informatie over de ontwikkelingen in de Noord-Hollandse winkelgebieden kunt terugvinden.