ALKMAAR - Gemeenten regio Alkmaar geven startsein voor regionale energiestrategie (RES). Dit betekent dat de regio Alkmaar een plan maakt over waar in de gemeenten hoeveel energie grootschalig opgewekt kan worden. Dit plan wordt gemaakt in overleg met de provincie, maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers.

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest zetten met de RES een stap in het uitvoeren van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord om onze uitstoot van CO2 te verminderen. Dat is gericht op 49 procent CO2 reductie in 2030 en als einddoel 95 procent CO2 reductie in 2050.

Samen
Iedereen krijgt te maken met de energietransitie: het stap voor stap overgaan van fossiele brandstoffen als kolen en aardgas naar hernieuwbare bronnen als zon en wind. Om de grootschalige opwek door bijvoorbeeld windmolens en zonneparken mogelijk te maken, moeten we met elkaar keuzes maken, onder meer over locaties. Er worden hiervoor bijeenkomsten georganiseerd met experts uit onze regio, ondernemers en organisaties op het gebied van natuur- en milieu. En in iedere gemeente worden in januari inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden uitgenodigd om mee te praten over mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit door zon en wind.

“De overstap naar duurzame energie is een opgave die niet ophoudt bij gemeentegrenzen. Samen gaan we op zoek naar plekken waar opwek van energie het beste in de omgeving past, de hoogst mogelijke opbrengst heeft en ook voor alle belanghebbenden het meest gewenst is. Die keuzes maken we samen, zullen niet altijd gemakkelijk zijn, maar zijn wel nodig.

Iedereen doet wat en we zijn al begonnen. Kijk maar eens om je heen naar de daken met zonnepanelen en de windmolens die je in ons landschap tegenkomt.” zegt Nils Langedijk, wethouder gemeente Langedijk en namens de regio één van de twee trekkers voor de regionale energiestrategie.


Flexibel
De regionale energiestrategie wordt opgesteld op basis van bewezen technieken, zoals windmolens en zonneparken. Om nieuwe ontwikkelingen een plek te geven en vinger aan de pols te houden van de te realiseren doelen wordt de strategie iedere twee jaar opgefrist.

“Alleen door samen te werken kunnen we de doelstellingen behalen. We kijken naar lokale mogelijkheden en kansen en hoe we daarmee regionaal het beste resultaat kunnen behalen. Door de energiestrategie iedere twee jaar opnieuw te bekijken is er ruimte voor innovatie, kunnen we aanpassingen doen en zorgen we ervoor dat we alle kansen benutten.” vult Monique Stam, wethouder gemeente Heerhugowaard aan.

Noord-Holland Noord
Noord-Holland Noord, waar de regio Alkmaar onderdeel van is, is een van de 30 energieregio’s die in de zomer van 2020 aan het Rijk moet laten zien welke bijdrage zij gaat leveren ‘duurzame elektriciteit opwek’ en het ‘aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving’. De RES van onze regio is onderdeel van de RES van de energieregio Noord-Holland Noord.

Meer informatie over de regionale energiestrategie is te vinden op www.energieregionhn.nl.