ALKMAAR - Kunstuitleen Alkmaar organiseert t/m 20 juni 2021 een opvallende tentoonstelling rond het thema Stilleven. Twee fotografen, Louise te Poele en Shannon van den Berg, laten samen met schilder Ad Groot zien op welke manier zij met het o zo bekende fenomeen stilleven omgaan.

Te Poele werkt duidelijk in de traditie van de zeventiende-eeuwse meesters. Zij maakt van elementen uit de realiteit een strak gecomponeerd geheel, waarbij een eigen twist ervoor zorgt dat de foto een stille weergave van die realiteit is. De beide andere kunstenaars werken intuïtiever. Het gaat bij hen niet in de eerste plaats om het creëren van een herkenbaar beeld, maar veeleer om de verinnerlijking daarvan. Daardoor wordt de kijker geconfronteerd met een abstractie. Het gaat om verstilling, tot rust komen, berusting wellicht.

Voor Louise te Poele is elk werk een instinctieve en associatieve ontdekkingstocht. Haar dagelijks leven bestaat uit kijken, zien en ervaren van de wereld om haar heen. In haar binnenwereld ontstaat dan een beeld waarvan zij denkt: “Hoe kom ik daar?” Urenlang experimenteert zij in haar studio met voorwerpen en belichting totdat zij de compositie bereikt heeft die haar voor ogen stond. Haar foto's doen op het eerste oog denken aan zeventiende-eeuwse stillevens, maar wie langer kijkt ziet dat de uitbundige composities weinig weg hebben van het sobere realisme dat we in Nederland gewend zijn. Ogenschijnlijk dagelijkse objecten krijgen een mythische en geheimzinnig voorkomen. Het spel met licht, kleur en betekenis zorgt voor een supra-realistische twist.

Shannon van den Berg presenteert een nieuwe serie foto’s met als onderwerp het strand en buiten. Haar persoonlijke zoektocht naar rust vindt zijn weerslag in de verstilling van haar werk. Zij zoekt de stilte in de storm; de depressie in de natuur én in haar zelf valt stil als zij het fototoestel hanteert. Haar voorkeur gaat daarbij uit naar de zgn. pinhole-techniek. Het beeld krijgt daardoor de ongrijpbaarheid die voor haar noodzakelijk is. Zo voelt zij zich opgenomen in een groter geheel waarvan zij deel uitmaakt. Voor de kijker betekent dit ‘werk aan de winkel’ omdat het resultaat tamelijk abstract is.

“Voor al mijn werk geldt, dat de essentie bestaat uit een zekere mate van verstilling.” De schilderijen van Ad Groot ademen inderdaad een ongekende rust uit. Zijn werk lijkt welhaast bedoeld voor persoonlijke devotie; het kent een duidelijk mystieke inslag. Laag voor laag bouwt hij zijn schilderij op, waarbij de textuur zelf, de tastbaarheid en stoffelijkheid thematisch zijn. Op de grens van figuratief en abstract schept hij zo een imaginaire wereld, waarin compositie en kleur een evenwicht zoeken. Voor de kijker kan dit verwarrend werken: heb je nu met een landschap of een zeegezicht te maken? Maar ook verrijkend, omdat je zicht krijgt op een wereld die je nog niet kende. Stil en indringend.

De tentoonstelling is te zien bij Kunstuitleen Alkmaar aan de Bergerweg 1 te Alkmaar op werkdagen van 9 – 17 uur, zaterdag 12 – 17 uur en zondag 14 – 17 uur.Voor verdere informatie zie www.kunstuitleenalkmaar.nl