ALKMAAR - Ilja Moll uit Alkmaar mag zich sinds kort 'erevrijwilliger' noemen van het Sophia SnuffelCollege. Zij werd door de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren gehuldigd voor haar belangeloze inzet voor dit project. Samen met haar hond Jaap bezoekt Ilja al sinds 2014 basisscholen in Noord-Holland Noord, om kinderen te leren hoe ze veilig met honden omgaan. Zo worden hondenbeten voorkomen, neemt angst voor honden af en ontstaat er meer begrip en respect voor honden en andere dieren.


Veilige omgang

Met 1,5 miljoen honden is de trouwe viervoeter niet meer weg te denken uit onze samenleving. Toch is een goede, veilige omgang met honden niet vanzelfsprekend, want elk jaar vinden er in Nederland 150.000 bijtincidenten plaats. Een derde van de slachtoffers, waarvan het merendeel kinderen, meldt zich bij de huisarts of de spoedeisende hulp. Uit internationaal onderzoek is echter gebleken dat de kans op een hondenbeet met 86% afneemt, wanneer kinderen weten hoe ze het gedrag van honden moeten interpreteren. Ilja: "Bij het Sophia SnuffelCollege leer ik kinderen van 4 tot 8 jaar de lichaamstaal van honden te begrijpen en er op een goede manier op te reageren. Zo kunnen ze op een veilige en respectvolle manier met honden omgaan en wordt de kans op een hondenbeet aanzienlijk kleiner".


Bang voor de hond

Veel kinderen zijn bang voor honden. Dat komt doordat ze het gedrag van de dieren niet goed kunnen inschatten. Angstige kinderen ervaren hun omgeving als onveilig, want ze kunnen overal honden tegenkomen. "Vaak hebben juist deze kinderen de neiging om gedrag te vertonen dat honden uitdaagt tot een reactie, zoals gillen, met de armen zwaaien en wegrennen. Daarmee neemt het risico om gebeten te worden toe", vertelt Ilja. "Door hen vertrouwd te maken met hondengedrag en hen te leren hoe een hond 'praat', leren ze bij het Sophia SnuffelCollege hun angst voor honden te overwinnen."


SnuffelColleges

Het Sophia SnuffelCollege bestaat uit drie wekelijkse lessen van 30 tot 45 minuten. In de eerste les laat Ilja de kinderen kennismaken met een handpop. Tijdens de tweede en derde les komt haar hond Jaap mee de klas in en wordt de theorie in praktijk gebracht. Hoe zie je of een hond boos is, of verdrietig? Wanneer mag je een hond aaien en wanneer kun je hem beter met rust laten? Spelenderwijs legt Ilja de belangrijkste regels voor de omgang met honden uit. Ilja: "Ik laat de kinderen oefenen met aaien, borstelen en brokjes geven. Dat is absoluut veilig, want Jaap heeft een zware gedragstest ondergaan voordat hij mee de klas in mocht. Na afloop van de lessenreeks krijgen alle kinderen een SnuffelDiploma en een werkboekje met spelletjes en informatie voor de ouders."


Erevrijwilliger

In haar carrière als SnuffelVrijwilliger heeft Ilja honderden Noord-Hollandse kinderen van een SnuffelDiploma voorzien. Reden voor de Sophia-Vereeniging om haar te huldigen. Als dank en waardering ontving Ilja een speldje en een oorkonde. Precies op tijd, want hond Jaap gaat vanaf nu lekker van zijn welverdiende pensioen genieten.

Hondenliefhebbers die het stokje van Ilja en Jaap willen overnemen in de regio, kunnen zich aanmelden via www.sophiasnuffelcollege.nl