De herinvoering van het tweerichtingsverkeer op de Kanaalkade is afgelopen week afgerond, met het aanbrengen van het asfalt. De laatste werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd zijn die aan het trottoir en de parkeervakken. Bij deze herinrichting worden de trottoirs en parkeervakken van nieuwe bestrating voorzien, die beter aansluit bij het karakter van de binnenstad. De verwachting is dat deze werkzaamheden in oktober kunnen starten.

Fietsstrook De gemeente Alkmaar krijgt op dit moment reacties over de breedte van de fietsstrook. Het verbreden van een gedeelte van de fietsstrook staat echter nog te gebeuren. Dit wordt namelijk gelijktijdig uitgevoerd met de herinrichting van het trottoir en de parkeervakken aan de Kanaalkade. Omdat de weg een beperkte ruimte heeft, wordt bij de geplande herinrichting hier de ruimte gewonnen. Het fietspad krijgt daarmee de gewenste breedte. De standaardbreedte voor fietsstroken in Alkmaar is minimaal 1,50 meter.