ALKMAAR - "Wij willen de inwoners van Alkmaar waarschuwen dat hun rechten en hun vrijheid ernstig in gevaar zijn" Aldus Pasqual Verhagen, nummer twee op de kieslijst van de nieuwe partij Hart voor Vrijheid (HvV). Gemeente Alkmaar heeft ingestemd om in zee te gaan met de Verenigde Naties (VN) in samenwerking met het World Economic Forum (WEF) om het leven van de Alkmaarders drastisch te veranderen. De borden "Alkmaar 4 Global Goals" hangen al in de stad. Onze gemeenteraad heeft hoogstwaarschijnlijk geen zeggenschap gehad in deze beslissing, want de meeste raadsleden weten niet eens wat de Global Goals zijn.

Het WEF bestaat uit de rijkste mensen op aarde die door de corona lockdowns en verkoop van injecties hun vermogen hebben verdubbeld van 750 miljard dollar naar 1,5 triljoen. Dat is meer geld dan waar complete landen over kunnen beschikken. Het WEF wil wereldwijd 17 doelen bereiken. Hiervoor moeten alle inwoners hun leven veranderen. We mogen door deze regels minder consumeren, we verliezen de zeggenschap over wat onze kinderen op school leren, over onze medische keuzes en over onze rechten. Behalve de leden van het WEF heeft niemand inspraak in deze club.

Zij zijn degenen die bepalen hoeveel stikstof wij mogen uitstoten, op grond van de aanname dat de mens invloed zou hebben op klimaatverandering, en of wij recht hebben op privacy of privé bezit. Om de 17 doelen te kunnen bereiken moet elke inwoner digitaal gevolgd worden zodat onwenselijk gedrag op alle onderwerpen gecorrigeerd kan worden. Met behulp van een QR code app op je telefoon kan op afstand worden geregeld of je mag reizen, of je bepaalde producten mag kopen, waar je wel en niet mag werken en naar school mag gaan en of je toegang mag hebben tot internet. Pasqual: "veel mensen geloven niet dat dit waar is. Ik verwijs dan naar de website https://globalgoalsalkmaar.nl waar dit allemaal op staat.

Op deze site staan ook alle bedrijven vermeld die meewerken aan de 17 doelen en dus aan de invoering van een digitaal controlesysteem voor de inwoners van Alkmaar. " Hart voor Vrijheid Alkmaar strijdt voor rechtvaardigheid en vrijheid voor alle inwoners, arm of rijk, arbeidsongeschikt of ondernemer. Voor eigen keuze over je lichaam en vrijheid van meningsuiting. Gelijke rechten voor iedereen, of je nu wel of niet een QR toegangscode wil gebruiken. Op hvvalkmaar.nl kan je meer informatie vinden over ons programma en onze kandidaten.