ALKMAAR - Het project Halte Taal van Halte Werk, Taalhuis Alkmaar, Bibliotheek Kennemerwaard en Stichting Lezen & Schrijven is een succes gebleken. Daarom wordt Halte Taal verder uitgebreid naar Taalpunt Stadskantoor. Naast Halte Werk gaan nu ook de gemeente Alkmaar en alle andere organisaties in het Stadskantoor, laaggeletterde klanten doorverwijzen naar het Taalpunt.

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of omgaan met de computer. Dit heeft grote gevolgen voor gezondheid, werk en geldzaken. Daarom zijn Halte Werk, Taalhuis Alkmaar, Bibliotheek Kennemerwaard en Stichting Lezen & Schrijven, in oktober 2018 het project ‘Halte Taal’ gestart. Klantmanagers kunnen voor hun klanten die extra ondersteuning nodig hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden een afspraak maken bij het Taalpunt. Ruim een half jaar later zijn circa 120 mensen doorverwezen naar o.a. het ROC Kop van Noord-Holland, een taalmaatje, taalcafé of digitale cursussen in de bibliotheek. Naar aanleiding van het succes doen nu álle organisaties in het Stadskantoor Alkmaar mee aan het project.

Opening Taalpunt Stadskantoor
Op 6 juni werd het Taalpunt Stadskantoor feestelijk, officieel geopend. Sectormanager Innovatie & Ontwikkeling, Jan Kaldenbach van Bibliotheek Kennemerwaard verwelkomde de aanwezigen en gaf aan blij te zijn met het Taalpunt in het Stadskantoor en de samenwerking met de verschillende organisaties in het Stadskantoor. Elly Konijn, wethouder gemeente Alkmaar: “ Er zijn in Alkmaar 11 – 13% laaggeletterden. Deze mensen schamen zich vaak dat zij niet goed kunnen lezen en schrijven. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Voor extra ondersteuning kunnen zij in het Taalpunt in het Stadskantoor terecht.’ Met dit feestelijk moment was de uitbreiding van het vierde taalpunt van het Taalhuis een feit.

Elke dinsdag en donderdag is Taalpunt Stadskantoor open van 09.00 – 13.00 uur. Een Taalhuis medewerker gaat bij balie 34 met klanten in gesprek over extra ondersteuning op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. De overige taalpunten zijn in verschillende vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard te vinden.


Meer weten over laaggeletterdheid of zelf in actie komen?

Kijk op www.lezenenschrijven.nl of op www.bibliotheekkennemerwaard.nl