HEILOO/ALKMAAR - Wie groene vingers heeft en een idee heeft hoe z’n buurt wel een oppepper kan gebruiken, kan van de gemeente Alkmaar hulp én een budget krijgen. De gemeente wil inwoners zo stimuleren om hun eigen buurt te ‘vergroenen’. Samen zorgen voor een groenere en aantrekkelijkere leefomgeving, dat is het doel van het programma ‘Groen Kapitaal in de Buurt’. Op 22 juni 2021 is een eerste online ideeënavond voor bewoners uit de gemeente Alkmaar, doet u mee? De ingebrachte ideeën werken we vervolgens uit tot concrete plannen waarmee bewoners aan de slag gaan.

Een groene straat draagt bij aan de leefbaarheid van de buurt én de gezondheid van de bewoners. Bloembakken, bloeiende planten in de perken en boomspiegels maakt het straatbeeld al fleuriger. We nodigen de bewoners van Alkmaar uit om van de buurt een ontmoetingsplek te maken. Tuinieren buiten je eigen tuin levert veel voordelen op. Er is meer contact met de buren, de omgeving wordt aantrekkelijk voor wilde bijen, vlinders en vogels en het maakt de straat beter bestand tegen extreme weersomstandigheden. Het helpt tegen verdroging en het zorgt voor extra opvang van water en voor minder hittestress.

Doe-programma
Op dinsdagavond 22 juni 2021 kunnen bewoners tijdens een onlinebijeenkomst inspiratie opdoen om te kijken of het idee kans van slagen heeft. Weet je al precies wat je wil, dan nodigen we je uit voor de uitwerkavond op dinsdagavond 6 juli. Bij Groen Kapitaal in de Buurt worden niet alleen ideeën bedacht, het is de bedoeling dat bewoners deze zelf gaan uitvoeren. De provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar hebben geld beschikbaar gesteld om de projecten te ondersteunen. We helpen bij het uitwerken van de plannen, het leggen van contacten en voor een aantal projecten is er geld beschikbaar om spullen aan te schaffen. Op deze manier is het mogelijk om ook snel aan de slag te kunnen. Aanmelden kan via Gezocht: Doeners voor meer groen in Alkmaar | Landschap Noord-Holland (landschapnoordholland.nl).

Groen Kapitaal in de Buurt is een programma van Landschap Noord-Holland, IVN Noord-Holland en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Deze organisaties zien dat steeds meer mensen aan de slag willen met de natuur in hun eigen buurt. Voor mooier groen, meer biodiversiteit, een beter klimaat of gewoon voor de gezelligheid. De organisaties ondersteunen deze groep mensen in de provincie Noord-Holland via begeleiding bij de realisatie van groene bewonersinitiatieven. De aanpak is drieledig en bestaat uit een participatieve buurtaanpak, een voucherregeling en verbinding via het kennisnetwerk.

Alkmaar is samen met Hilversum en Zaanstad de eerste gemeenten waar Groen Kapitaal in de Buurt uitgevoerd gaat worden. De provincie Noord-Holland is als financier zeer betrokken. Gedeputeerde Esther Rommel: “Dit programma sluit goed aan bij het provinciale Masterplan Biodiversiteit. Voor de uitdagingen op het gebied van klimaat en groene leefomgeving is het alle hens aan dek. Daarom willen we komende jaren nog meer mensen betrekken bij groen; dat doen we met groene burgerinitiatieven en jongeren opzoeken en enthousiasmeren voor hun groene leefomgeving.”

Kijk voor meer informatie en aanmelden op Gezocht: Doeners voor meer groen in Alkmaar | Landschap Noord-Holland (landschapnoordholland.nl)