ALKMAAR - Sport-Z start 14 januari 2019 de cursus ‘MOVERZ’. De gratis cursus – aangeboden vanuit de Gemeente Alkmaar – bestaat voor creatieve en sportieve jongeren tussen de 14 en 23 jaar, die graag een positieve en sportieve bijdrage willen leveren aan hun omgeving. Het doel van de cursus is om jongeren maatschappelijk te betrekken bij hun stad, wijk of (sport)club. De jongeren leren over onderwerpen als het voorbereiden van een training, plannen en organiseren, het opzetten van PR en het afronden en evalueren van een project.

In 8 bijeenkomsten ontdekken de jongeren hun sportieve en organisatorische talenten om andere jongeren te motiveren, inspireren en te betrekken bij sportieve activiteiten. Zo kunnen zij straks – als bijbaan – op eigen kracht hun stad, wijk of (sport)club in beweging brengen. De cursus wordt gegeven door een coach. Deze begeleidt de jongeren bij het behalen van individuele gestelde doelen.

Programma
De cursus bestaat zowel uit praktijk- als theorieonderdelen. Tijdens het praktijkdeel wordt toegewerkt naar sport evenement. De deelnemers ontwikkelen hierin competenties die nodig zijn om voor een groep te staan tijdens een (sport)activiteit. Door middel van sport en spel leren de deelnemers elkaar kennen en te vertrouwen.

Het theoriedeel dient voor het overdragen van kennis over onderwerpen als het plannen en organiseren, het maken van een begroting, het opzetten van PR en Communicatie en het afronden en evalueren van een project.

Na het succesvol afronden van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat en mogen zij zich ‘MOVERZ’ noemen. Met het certificaat kunnen MOVERZ sportieve activiteiten en evenementen ondersteunen en organiseren in Alkmaar en haar buitengebieden.

Meedoen of meer informatie
De cursus start 14 januari om 19:00 uur in De Meent Bauerfeind in Alkmaar. De cursus ‘MOVERZ’ wordt gratis aangeboden door de Gemeente Alkmaar aan haar jonge inwoners. Meld je aan om jouw plekje te veroveren, via www.moverzalkmaar.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pascale de Hoogh (Project coördinator MOVERZ) via p.dehoogh@sport-z.org of 06 11 14 97 28.