ALKMAAR - Sport-Z organiseert elke woensdagmiddag van 15.00-16.00 uur SportFUN voor kinderen van 6 tot 14 jaar. SportFUN-lessen zijn bedoeld voor kinderen die lastig aansluiting vinden bij de groep in het reguliere sportaanbod. De begeleiding is er op gericht iedereen een plezierige sportbeleving te laten ervaren. Het is nu mogelijk om tot aan de zomervakantie gratis proeflessen te volgen, zodat je na de zomer meteen in kan stromen als de groep weer van start gaat. De lessen vinden plaats in sportcomplex De Meent, aanmelden kan via www.sport-z.org/sportfun.

Onder begeleiding van professionele sporttrainers met pedagogische achtergrond kunnen de deelnemers hun hart ophalen tijdens het gevarieerde programma bij de sportlessen. “De kinderen waar wij mee sporten vinden het vaak lastig hun gedrag aan te passen in een groep. Het stukje structuur wat wij kunnen bieden tijdens onze sportlessen biedt hen houvast en omdat we werken met voldoende begeleiders en kleine groepjes lukt het iedereen zijn of haar draai te vinden,” aldus Thomas Botman sportcoördinator bij Sport-Z.

Tijdens de lessen staan verschillende sporten en spelletjes op het programma. Tijdens het sporten werk je ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Bij de aanmelding wordt niet alleen gekeken naar leeftijd, maar ook naar de verschillende behoeften van de deelnemers. Meer informatie is te vinden op de site www.sport-z.org/sportfun, of men kan contact opnemen met Thomas via sportfun@sport-z.org of 06-42234439