De gemeente Bergen heeft vorige week een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het nieuwe jongerencentrum in Egmond-Binnen (JOEB). De vergunning wordt op 18 januari gepubliceerd en ligt vanaf 19 januari gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van Bergen.

Het nieuwe jongerencentrum is een langgekoesterde wens in het dorp. Het nieuwe jongerencentrum wordt gefinancierd door de gemeente, fondsen (Oranjefonds, VSB Fonds en KANS fonds) en zelf verworven inkomsten. De gemeente is opdrachtgever voor de bouw. Dorpshuis De Schulp die de omgevingsvergunning heeft aangevraagd, is eigenaar van het pand. Stichting Welzijn Bergen gaat het jeugdcentrum huren en JOEB gaat het runnen.

Het plan is om het nieuwe jeugdcentrum tegen het bestaande dorpshuis De Schulp aan te bouwen.

De gemeente volgt een uitgebreide procedure voor het afgeven van een omgevingsvergunning. In een eerdere korte procedure was al een vergunning verleend. Tegen deze verleende vergunning was een zienswijze ingediend en beroep aangetekend bij de rechtbank. Hierop is de bouw stilgelegd en heeft de gemeente besloten een uitgebreide procedure te volgen.

Hoe gaat het nu verder?

De vergunning wordt op 18 januari gepubliceerd en ligt vanaf 19 januari gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van Bergen. Binnen deze 6 weken kan de indiener van de zienswijze eventueel in beroep gaan bij de rechtbank. Pas na deze 6 weken mag er worden gebouwd, mits er aanvullend geen voorlopige voorziening is aangevraagd. In dat geval moet de aanvrager de uitspraak van de voorzieningenrechter afwachten.