BERGEN - Vorige week heeft de gemeenteraad van Bergen de Verordening sociaal domein vastgesteld. Met de verordening heeft de gemeenteraad besloten de eigen bijdrage voor hulpmiddelen en woningaanpassingen af te schaffen voor mensen met een laag inkomen. Mensen met een midden- of hoog inkomen gaan minder eigen bijdrage betalen voor deze voorzieningen.

Alle verordeningen die tot nu toe golden op het gebied van Jeugd, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet zijn samengevoegd tot één document. Het idee achter het samenbrengen van de regelgeving op deze verschillende terreinen is dat de gemeente meer samenhang aanbrengt in de ondersteuning en dienstverlening aan de inwoners. Daarnaast wordt het nu eenvoudiger om maatwerk te leveren en echt te kunnen doen wat nodig is, zonder dat regels elkaar in de weg zitten.

Eerder schafte de gemeenteraad van Bergen de eigen bijdrage al af voor alle inwoners die een beroep moeten doen op begeleiding, dagbesteding en respijtzorg binnen de Wmo.