HEILOO - De behandeling van het bestemmingsplan Aansluiting A9 bij Heiloo wordt uitgesteld. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van de Raad van State op het bestemmingsplan Zandzoom van de gemeente Heiloo. De Raad van State heeft dit bestemmingsplan vernietigd.


De gemeente Heiloo onderzoekt momenteel de gevolgen van deze uitspraak op het bestemmingsplan Aansluiting A9. Daarom behandelen de gemeenteraden van Castricum en Heiloo het bestemmingsplan en de beantwoording van de zienswijzen niet in de raadsvergadering van oktober 2021. Wanneer de behandeling wel plaatsvindt, is nog niet bekend.

De aansluiting op de A9 zorgt voor betere bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid. Om de aansluiting mogelijk te maken, moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen bij zowel gemeente Heiloo als Castricum. Begin 2021 is de procedure gestart.