EGMOND - De woningbouw in Egmond-Binnen zit al jaren op slot. Er zijn de afgelopen jaren nauwelijks nieuwe woningen toegevoegd. Hierdoor staat de vitaliteit in Egmond-Binnen onder druk, zo bevestigt de recente rapportage ‘Geef Egmond-Binnen de ruimte’ van Atrivé. Om het dorp vitaal te houden, is realisatie van woningbouw in Egmond-Binnen wenselijk. De gemeente moet zich richten op een gemengd woningbouwprogramma dat alle doelgroepen bedient, zodat de juiste woningen worden toegevoegd op de juiste plaats.

Wethouder Frits Westerkamp: “Het is belangrijk dat in de dorpen de voorzieningen, die de inwoners belangrijk vinden, in stand blijven. Daarvoor is het wenselijk dat er nieuwbouw wordt toegevoegd in de dorpen. In Egmond-Binnen hebben we vooral behoefte aangeschikte locaties voor woningen voor met name ouderen en jongeren. Begin december start de ‘Taskforce wonen’. Deze taskforce bekijkt welke nieuwbouwlocaties in de gemeente Bergen snel tot ontwikkeling kunnen komen en welke kansrijke locaties er in Egmond-Binnenin ontwikkeling kunnen worden gebracht. Het samenspel met de inwoners blijven we hierin voortzetten.”

Naast het onderzoek van Atrivé hebben inwoners van Egmond-Binnen een rapport opgeleverd. De uitkomsten van dit rapport worden ook meegenomen in de taskforce.

Gezamenlijk onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Atrivé in opdracht van de Gemeente Bergen. Het Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen 300, Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen, de Stichting Huurdersoverleg De Egmonden, Ondernemersvereniging Jong Egmond-Binnen, Kennemer Wonen en Gemeente Bergen waren de afgelopen maanden betrokken bij het onderzoek.Rapport bekijken?Geïnteresseerd in het rapport? Het staat op www.bergen-nh.nl en ligt ter inzage in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR, Alkmaar