ALKMAAR - Vrijdag 24 september is Ilse Zaal, gedeputeerde Economie en Arbeidsmarkt & Onderwijs van de provincie Noord-Holland, benoemd als extern voorzitter van het algemeen bestuur van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt beleid Noord-Holland Noord (RPAnhn).

De benoeming van de functie is voor twee jaar. Ze volgt daarmee Elly Konijn-Vermaas, wethouder gemeente Alkmaar, op die na 8 jaar het voorzitterschap heeft overgedragen. Elly Konijn-Vermaas was sinds april 2013 voorzitter van RPAnhn. Onder haar leiding is onder meer de samenwerking tussen publieke en private partijen in de regio versterkt en zijn concrete afspraken met 34 partners vastgelegd in een convenant voor een werkende arbeidsmarkt tot en met 2025.

Veerkrachtige arbeidsmarkt
Gedeputeerde Ilse Zaal zal zich de komende twee jaar inzetten voor een intensieve samenwerking tussen arbeidsmarkt, onderwijs en overheid. Ilse Zaal; "Als provincie Noord-Holland hebben we met inbreng van stakeholders een visie tot 2030 vastgelegd om te komen tot een veerkrachtige arbeidsmarkt. Samenwerken is een van de rode draden in de visie. Het voorzitterschap van RPAnhn als vertegenwoordiger van de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord sluit daar mooi op aan. Door een goede samenwerking hopen we zowel voldoende gekwalificeerde medewerkers te realiseren voor het bedrijfsleven in de focussectoren als duurzame banen voor iedereen."

Over RPAnhn

RPAnhn is dé specialist op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Doelstelling is het verbinden van werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid op de arbeidsmarkt om zoveel mogelijk mensen in de regio aan het werk te helpen en houden ten behoeve van een sterke, regionale economie.