ALKMAAR - Het aantal voortijdig schoolverlaters is in het schooljaar 2015-2016 opnieuw fors gedaald in de regio Noord-Kennemerland. De daling van het aantal voortijdige schoolverlaters is maar liefst 9,7% ten opzichte van het schooljaar 2014-2015. Ook scoort de regio beter dan het landelijk gemiddelde, namelijk 1,4% (landelijk 1,7%). Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.

Trots
De Alkmaarse wethouder Elly Konijn (D66) is trots op dit resultaat: “Door goede afspraken te maken met het voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs en de regionale gemeenten hebben we dit prachtige resultaat bereikt. We blijven ons inzetten om potentiële voortijdige schoolverlaters, waarbij verzuim vaak een voorteken is, in een vroeg stadium te signaleren. Daarmee wordt langdurig verzuim en mogelijke schooluitval voorkomen. Want thuiszitten is geen optie.”

Bijzondere vermeldingen
De regio Noord-Kennemerland kreeg een bijzondere vermelding in het rapport dat minister Bussemaker aan de Tweede Kamer zond. Doordat de regio aan drie belangrijke criteria voldoet kreeg zij deze vermelding. Dit zijn de criteria: meer dan 5% afname van voortijdig schoolverlaters uitval ten opzichte van vorig jaar, het percentage voortijdig schoolverlaters is lager dan het landelijk gemiddelde én de afgelopen drie jaar daalde ieder jaar de uitval in de regio. Naast de vermelding in het rapport aan de Tweede Kamer ontving de regio en het Clusius College een taart met de felicitaties van de minister.

Lokaal
Het Clusius College is één van de twintig instellingen die landelijk extra opvalt omdat de school een daling kent van het voortijdig schoolverlaters van 7,4% ten opzicht van het schooljaar 2014/2015. Met een percentage van 2,7 % zit het Clusius College ruim onder het landelijk gemiddelde van 4,6%. Bij het Horizon College is het aantal jongeren dat voortijdig het onderwijs verlaat, in vijf jaar tijd meer dan gehalveerd (van 942 naar 451) en is het percentage ook lager dan het landelijk gemiddelde van de ROC’s.

Afspraken
De regio Noord Kennemerland zette in 2016 actief in op preventieve maatregelen om voortijdig schooluitval te voorkomen. De scholen voor voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, de scholen en het RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Alkmaar) maakten preventieve afspraken om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen. Ook zijn er afspraken gemaakt dat alle jongeren in een kwetsbare positie, die niet in staat zijn om een startkwalificatie te kunnen behalen in de regio in 2021, een passende plek op de arbeidsmarkt hebben, een stageplaats of in een traject richting werk zitten.