HEILOO - De drie onbewaakte spoorwegovergangen op landgoed Nijenburg worden gesloten omdat ze onveilig zijn. Natuurmonumenten vraagt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om voor de twee openbaar toegankelijke overgangen op het landgoed een fietstunnel én een voetgangerstunnel daarvoor terug te laten komen en deze op te nemen in de definitieve versie van het Tracébesluit. Dat staat in de zienswijze die Natuurmonumenten vandaag heeft ingediend op het Ontwerp Tracébesluit voor het Programma Hoogfrequent Spoor op het traject Alkmaar — Amsterdam. Het spoor doorkruist het goed bezochte landgoed. Voor veel mensen is het een belangrijke plek om te kunnen wandelen, fietsen en genieten van de natuur. Maar dat betekent wel dat je veilig het spoor moet kunnen kruisen.

Tussen Alkmaar en Amsterdam gaan in de toekomst meer treinen rijden. Om dat mogelijk te maken moet het bestaande spoor worden aangepast. Het Programma Hoogfrequent Spoor is één van de redenen dat de onbewaakte spoorwegovergangen gesloten moeten worden. Alleen met bewaakte overgangen kan het treinverkeer geïntensiveerd worden. Daarnaast werken ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overal in het land om onbewaakte overgangen vanwege gebrek aan veiligheid te sluiten. In een recente bijeenkomst met onder andere ProRail, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Holland, gemeente Alkmaar en gemeente Heiloo is voor de onbewaakte overgangen op het landgoed een voorkeursvariant naar voren gekomen. Dat is het opheffen van de particuliere overweg Westerweg en de ontsluiting van de woningen/bedrijven aan de westzijde van het spoor achterlangs richting Alkmaar, de aanleg van een fietstunnel ter hoogte van de Verlengde Kuillaan en de ontsluiting van de woning/bedrijf aan de westzijde van het spoor achterlangs richting Alkmaar en ten slotte de aanleg van een voetgangerstunnel ter hoogte van de Stetlaan. Het voorstel is om samen met deze partijen de voorkeursvariant verder uit te werken en onderdeel te maken van het Ontwerp Tracébesluit voor het Programma Hoogfrequent Spoor.

Sluit aan op wensen bezoekers
Deze voorkeursvariant sluit ook aan bij de resultaten van de enquête die Natuurmonumenten hield eind vorig jaar onder 669 bezoekers die het landgoed veelal wekelijks of vaker bezoeken. Zij gaven aan dat de aantrekkelijkheid van Nijenburg verloren gaat bij sluiting spoorwegovergangen en vinden het noodzakelijk om de spoorwegovergangen Stetlaan en Verlengde Kuillaan open te houden. Op de stelling waarin een voorstel wordt gedaan om een wandeltunnel bij de Stetlaan en een wandel- en fietstunnel bij verlengde Kuillaan te realiseren met aansluitend een fietspad door de weilanden naar Bergen was 66% van de deelnemers het eens.