ALKMAAR - Woensdag 22 mei werd de nieuwe schoolbibliotheek op basisschool Erasmus feestelijk geopend. Dit kon omdat dit jaar de samenwerking tussen de Bibliotheek op School en Basisschool Erasmus is gestart. De schoolbibliotheek is met hulp van ouders en leesconsulent Lisanne Roersma omgetoverd tot een fijne en gezellige plek waarin kinderen gestimuleerd worden met veel plezier te lezen. Om de schoolbibliotheek extra in het zonnetje te zetten kwam kinderboekenschrijver en illustrator Harmen van Straaten voorlezen. De kinderen vroegen hem het hemd van het lijf en daarna gaf hij een toffe tekenworkshop. Hij leerde de leerlingen hoe zij verschillende dieren makkelijk zelf kunnen tekenen.

De collectie van de schoolbibliotheek is uitgebreid met een groot aantal nieuwe boeken. De nieuwe boeken worden gebruikt voor boekpromoties en andere leesbevorderingsactiviteiten.
Volgend jaar zet de Erasmus nog meer in op leesbevordering in de klas én thuis.

De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is een intensieve meerjarige samenwerking tussen basisscholen en Bibliotheek Kennemerwaard. Doordat de bibliotheek en de scholen hun krachten bundelen en elkaars expertise benutten, werken ze samen aan aantoonbare verbetering van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Ook de gemeente Alkmaar onderschrijft het belang van een goede taal- en leesvaardigheid.