HEILOO - De gemeenteraad van de gemeente Heiloo heeft op maandag 1 februari 2021 tijdens de behandeling van de ‘Financiën Aansluiting A9’ het voorstel van € 1,7 miljoen aangenomen.


Daarmee heeft de gemeente Heiloo als laatste partner akkoord gegeven voor haar aandeel in de extra kosten van € 5,7 miljoen voor de Aansluiting A9 bij Heiloo. Deze kosten zijn ontstaan door vertraging van het project vanwege de landelijke stikstofproblematiek.

Al eerder stemden Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenteraden van de projectpartners Alkmaar en Castricum in met hun aandeel in de extra kosten. Het besluit van de gemeente Heiloo is daarmee het laatste akkoord dat nodig is om het project door te laten gaan.

Extra kosten
De extra kosten zijn nodig, omdat het project inmiddels ruim 2 jaar vertraging heeft opgelopen door de stikstofproblematiek. De bestemmingsplannen die de aansluiting mogelijk maken, zijn eerder vernietigd door de Raad van State. Deze vertraging zorgt ervoor dat veel onderzoeken opnieuw worden gedaan en/of bijgewerkt. Daarnaast dragen ook de stijging van de bouwkosten, veranderde wet- en regelgeving en de doorlopende interne projectkosten bij aan de extra kosten.

Vooruitblik
Nu het definitieve besluit over de extra kosten is genomen, is de volgende stap het voorbereiden van het opnieuw in procedure brengen van de bestemmingsplannen. Naar verwachting liggen de plannen in de eerste helft van 2021 ter inzage.

Aansluiting
Door de aansluiting blijft de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid voor particulieren en bedrijven gewaarborgd, zowel op de A9 als op de lokale wegen in de dorpen en steden.