ALKMAAR - Living Labs Alkmaar en Hoogeveen presenteren projectontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare gassen en de innovatievraagstukken die daarbij bestaan.Graag nodigen wij u uit voor het evenement ‘Fueling the Future with Renewable Gases’ op 12 en 13 september in het Afas stadion in Alkmaar en op locatie bij ECN part of TNO in Petten.


Hernieuwbare gassen zoals waterstof, biogas en groen gas zijn van groot belang voor de energietransitie. De schone gassen hebben een hoge energiedichtheid en distributie is mogelijk via bestaande leidingen. Maar om ervoor te zorgen dat op grote schaal geproduceerd kan worden en om hernieuwbare gassen überhaupt breed te kunnen inzetten is internationale samenwerking essentieel.

Om deze reden hebben betrokken partijen en stakeholders de handen ineen geslagen en organiseren samen op 12 en 13 september het kennis- en netwerkevent ‘Fueling the Future with Renewable Gases’. Deelnemers krijgen op 12 september, naast het verrijken van hun kennis, de mogelijkheid te netwerken en nieuwe samenwerkingen aan te gaan op het gebied van o.a. vergassing, slimme netten, waterstof, brandstofcellen, elektrolyse, innovatieve mobiliteitsoplossingen, gascompressie en energieopslag. Op 13 september is het mogelijk een bezoek te brengen aan ECN part of TNO in Petten.
Tijdens de matchmaking sessies gaan bedrijven in gesprek met de projectontwikkelaars van de Living Labs. Daarbij wordt verkend of zij een bijdrage kunnen leveren aan de innovatie uitdagingen die er bestaan binnen de cases van de labs.

Living Labs Hoogeveen en Alkmaar
Living Lab Hoogeveen richt zich op de ontwikkeling van een(techno-economische) blauwdruk en bijbehorende technologieën voor de warmtevoorziening van 80 huizen in de nieuwe woonwijk Nijstad-Oost met een 100% waterstofgestookte CV-ketel.
Het pilotproject van Hoogeveen is bedoeld als accelerator voor het gebruik van waterstof als bron voor (retrofit) waterstof CV-ketels. Deze kunnen op termijn de traditionele CV-ketel gaan vervangen in bestaande woonwijken.

Living Lab Alkmaar werkt aan duurzame en innovatieve initiatieven voor hernieuwbaar syngas (een geproduceerd gasmengsel van koolstofmonoxide en waterstofgas). Daarnaast bouwt HYGRO in 2020 de eerste waterstofwindmolen ter wereld. Het bedrijf is op zoek naar geschikte partners die de juiste technologie in huis hebben om bijvoorbeeld waterstof vloeibaar te maken. In deze vorm is de energiedichtheid enorm hoog en mede daardoor is de waterstof zeer eenvoudig te transporteren.

Nederlands eerste waterstof-electrolyzer
Als onderdeel van het programma kunt u op 13 september een rondleiding krijgen bij ECN part of TNO in Petten. Hier zal de eerste Nederlandse waterstof-electrolyzer van 50kW in gebruik worden genomen.

Aanmelden en programmaoverzicht
Aanmelden kan via mendert@nhn.nl.

Het programmaoverzicht is te vinden op: https://b2b-matchmaking-renewable-gas.b2match.io/agenda

Meer informatie over het evenement kunt u vinden op: https://b2b-matchmaking-renewable-gas.b2match.io/home.


Aanwezigheid experts Bij het evenement zijn o.a. de volgende experts en belanghebbenden beschikbaar voor vragen.
M.b.t. interviews adviseren wij van tevoren een afspraak in te plannen via Marieke Endert d.m.v. een e-mail naar mendert@nhn.nl