ALKMAAR - De bewustwordingscampagne Energy Challenges – Slim met energie op school is gestart met een motiverende kick-off. In Alkmaar heeft deze plaatsgevonden op 15 januari in HAL25. Aan enthousiasme bij de scholieren geen gebrek; ze kunnen niet wachten om aan de slag te gaan met energiebesparing en duurzaamheid op hun school.

Directeur bestuurder Ingrid Kloosterman vertelt: “Energy Challenges is een project voor leerlingen van 9 tot 14 jaar in het basis- en voortgezet onderwijs. Ze worden uitgedaagd om zelf campagnes te ontwerpen om in hun school slim om te gaan met energie.” Tijdens de kick-off staan er allerhande workshops op het programma, die de kinderen helpen om hun campagne nog professioneler neer te zetten. Samenwerken en ondernemerschap worden gestimuleerd. Gedurende het project leren de kinderen alles over duurzaamheid, techniek en energie.

“Doordat de kinderen – in deze regio zijn er ruim 200 gestart – zelf mogen bepalen hoe ze deze campagne vormgeven, raken ze enorm enthousiast en gedreven. Uit voorgaande edities weten we dat dit aanstekelijk werkt. Niet alleen op school, maar ook in de omgeving. Overal zie je dat men enthousiast wordt en slimmer om gaat met energie. Kijk je naar de scholen, dan levert deze gedragsverandering in de praktijk altijd bijna meer dan 15% energiebesparing op”, aldus Kloosterman.

Voorafgaand aan de kick-off heeft Stichting Energy Challenges bij iedere deelnemende school een energiescan uitgevoerd. Deze voldoet aan de eisen van de milieuwet en het activiteitenbesluit. Daarnaast is een energiemonitoringssysteem aangesloten, waarmee zowel directie als de kinderen kunnen zien wat de uitkomsten zijn. Tijdens de energyscan zijn al verschillende zaken opgevallen, aldus Kloosterman. “Veel scholen hadden in de kerstvakantie gewoon de kachel nog aan staan.”