ALKMAAR - Op dinsdag 28 mei organiseert Vonk Alkmaar de allereerste Vonk Alkmaar Burgerdag. Het is die dag internationale Burgerdag en daar zal de school uitgebreid bij stilstaan. Bevordering van actief burgerschap en sociale cohesie is belangrijk. Daardoor kunnen mensen, jong en oud, in Nederland op een prettige manier samenleven. Burgerschapsonderwijs draagt daaraan bij door het bevorderen van kennis over de basiswaarden van de democratisch rechtsstaat en het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die daarvoor nodig zijn. Het bevorderen van burgerschap is daarnaast een wettelijk vastgelegde taak van scholen.

Tijdens deze speciale dag zullen onze vmbo-leerlingen uit de klassen 1, 2 en 3 deelnemen aan een sponsorloop door de binnenstad van Alkmaar. De sponsorloop is bedoeld om geld in te zamelen voor een goed doel, dat door de leerlingen zelf is gekozen. Met een overweldigende meerderheid hebben de leerlingen gestemd voor de Dierenbescherming. De opbrengsten van deze sponsorloop gaan naar de Dierenambulance Alkmaar en omstreken.

De leerlingen hebben een flyer mee naar huis gekregen met informatie over hoe zij geld kunnen ophalen voor dit nobele doel. Familie, vrienden en buren kunnen hun donatie doen om de Dierenbescherming te steunen. Op de dag zelf zullen de leerlingen onder begeleiding van docenten door de stad wandelen volgens een aangepast lesrooster. Op woensdag 29 mei zal om 12.00 uur de cheque met het opgehaalde bedrag worden uitgereikt aan de medewerkers van de Dierenbescherming. De dierenambulance zal dan op het schoolplein staan. Helaas was het technisch niet mogelijk om deze de school in te rijden, anders hadden we dat zeker gedaan.

Wij zijn ontzettend trots op onze leerlingen voor hun inzet en enthousiasme en hopen dat de hele gemeenschap van Alkmaar ons zal steunen in deze actie. Samen kunnen we een verschil maken voor de dieren in nood!