Buurtauto’s naar hotspots woninginbraken
Sinds 1 juli 2014 rijden er door de 38 gemeenten van de Politie-eenheid Noord-Holland herkenbare Buurtauto’s Stop Woninginbraken met daarin preventieteams. De teams bezoeken wijken waar veel wordt ingebroken. De teams gaan daar in gesprek met bewoners en geven gratis voorlichting over het beter beveiligen van hun woning en wat ze nog meer kunnen doen om de kans op een inbraak te verkleinen. De preventieadviseurs geven ook uitleg over hoe mensen verdachte situaties kunnen herkennen en melden.

Woninginbrekers houden zich niet aan de grenzen van buurten, gemeenten of regio’s. Om het aantal woninginbraken in de eenheid Noord-Holland terug te dringen, starten daarom 38 gemeenten, politie en Openbaar Ministerie het project  ‘Buurtauto Stop Woninginbraken’. De gemeente Langedijk is een van de 38 gemeenten die meedoet aan dit project. Voor de uitvoering van het project worden preventieadviseurs van ISA Security ingezet.

Burgemeester Hans Cornelisse: “In Langedijk is in de afgelopen jaren veel aan preventie en voorlichting gedaan om woninginbraken te voorkomen door bijvoorbeeld de (witte) voetstappenactie. Wij proberen u als inwoner bewust te maken van de risico’s en hoe daar naar te handelen. Het is een feit dat u met het nemen van maatregelen inbrekers buiten de deur kunt houden. Zo zorgen we er samen voor dat het veiliger is in Langedijk!”

Hotspotgerichte inzet
Een gezamenlijke aanpak van de overheid met hulp van inwoners wordt steeds belangrijker. De buurtauto wordt daarom ingezet in wijken en buurten waar veel wordt ingebroken. Een hotspotgerichte inzet. Aandacht gaat uit naar het fenomeen herhaald of bijna herhaald slachtofferschap, waarbij de inbreker terugkomt op hetzelfde adres, dan wel in de directe omgeving daarvan. Tenminste 20% van de slachtoffers van een woninginbraak heeft te maken met dit herhaald of bijna herhaald slachtofferschap. De inbreker kent onder andere de buurt, vluchtroutes en het type woningen waardoor hij terugkomt. Mensen zijn zich hiervan vaak niet bewust, terwijl het treffen van maatregelen juist dan belangrijk is.

Telefoonnummer
Het project buurtauto is één van de initiatieven die de veiligheidspartners in de eenheid Noord-Holland ondernemen in hun gezamenlijke strijd tegen woninginbraken. Politie Keurmerk Veilig Wonen-bedrijven hebben zich begin juni verenigd in het telefoonnummer 0800-7040. Als u dit nummer belt, wordt u in verbinding gebracht met het dichtstbijzijnde PKVW-bedrijf. Een PKVW-bedrijf kan u helpen om uw woning veiliger te maken.

Meer info op www.stopwoninginbraken.nl