In september start een economische samenwerking tussen de steden Weihai en Qingdao in China en Alkmaar. Ondernemend Alkmaar, Stichting Promotie Alkmaar (SPA) en de gemeente Alkmaar zijn de initiatiefnemers van de uitwisseling tussen Alkmaar en China. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en een aantal ondernemers sluiten zich hierbij aan. Ook andere ondernemers in de regio die belangstelling hebben voor een handelsrelatie met China kunnen gebruik maken van de diensten van mevrouw Du. Zij vertegenwoordigt Alkmaar in Weihai en Qingdao.Tijdens eerdere werkbezoeken van Ondernemend Alkmaar, SPA en vertegenwoordigers van het college van Burgmeester en Wethouders zijn relaties met China opgebouwd. De reizen waren gericht op economische en toeristische samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een overeenkomst met de stad Weihai voor een uitwisselingsprogramma met Alkmaar van een jaar.

De uitwisseling is gericht op het stimuleren van economische samenwerkingsverbanden, zodat een brug geslagen kan worden tussen ondernemers. Ook is de promotie van Alkmaar als toeristische bestemming een belangrijk doel. De eerste stappen zijn hiervoor al gezet in het project ‘Cheese for China’. Touroperator Havi Travel en China-specialist voor toerisme en handel Holland Inc. hebben contacten met touroperators in China en promoten Alkmaar als vakantiebestemming.

Makkelijke ingang voor ondernemers

Bedrijven die kansen zien in samenwerking met China of die zich daar willen vestigen kunnen gebruik maken van de vertegenwoordigers van de uitwisseling. Mevrouw Du gaat Alkmaar in China vertegenwoordigen. Ondernemers uit de regio Alkmaar kunnen met haar in contacttreden via Stichting Promotie Alkmaar.Wethouder Peter de Baat (VVD): ‘Voor ondernemers in de regio Alkmaar is het interessant te onderzoeken welke samenwerkingsvormen er met China mogelijk zijn. Tijdens de werkbezoeken zijn duurzame contacten gelegd. Met de stad Weihai is afgesproken over en weer vertegenwoordigers te vestigen om de handelsrelatie te verstevigen. Bedrijven kunnen zo op een laagdrempelige wijze onderzoeken waar hun kansen liggen.”

Ook wethouder Victor Kloos (OPA) van Economische Zaken betoont zich verheugd over het feit dat Alkmaar nu een eigen vertegenwoordiging in China heeft. “Mevrouw Du zal met ingang van nu de linking pin zijn tussen onze gemeente en de regio in China waarmee we in vriendschap verbonden zijn.”