CASTRICUM - Bijna twee jaar geleden werd de E-bike route ‘Langs de oevers van het Oer-IJ’ al feestelijk geopend. Nu is de route ook via speciaal ontwikkelde bewegwijzering te volgen. Met deze nieuwe bebording, het razend populaire routeboekje en de podcast wordt de elektrische fietser op zijn wenken bediend.


E-bike route ‘Langs de oevers van het Oer-IJ’

Stichting Oer-IJ bedacht de e-bikeroute in het kader van het themajaar ‘Ode aan het Landschap’. De fietstocht is 115 km lang en samengesteld uit vijf aansluitende trajecten. De route volgt de oude bedding van het Oer-IJ; van bron tot monding, vanuit Amsterdam naar Castricum en via Velsen terug. Voor een belangrijk deel over historische dijken; zowel langs de noord- als langs de zuidkant van het Noordzeekanaal. En met een oostelijke lus van Amsterdam Centraal tot het Buiten IJ. De vijf trajecten zijn zeer gevarieerd van karakter; stedelijke omgeving, industrieel landschap, agrarisch gebied en pure natuur wisselen elkaar af.

Oer-IJ bewegwijzering

Dankzij een financiering van de recreatieschappen Alkmaarder-en Uitgeestermeer, Twiske-Waterland, Groengebied Amstelland en Spaarnwoude en een subsidie van de provincie Noord-Holland is de streekroute nu bewegwijzerd met speciale Oer-IJ bebording. Het Routebureau van Recreatie Noord-Holland coördineerde het project. Langs de route zijn 452 routebordjes geplaatst. Op het laatste deel van traject vier en traject vijf, de oostelijke lus van Amsterdam Centraal tot het Buiten IJ, is geen Oer-IJ bewegwijzering beschikbaar. Hier volgt men op verzoek van de gemeente Amsterdam de handwijzers van het knooppuntennetwerk. Informatie over de route is opgenomen op 5 Toeristisch Overstappunten. Deze TOP’s zijn opvallend groenblauwe informatiezuilen met regio-informatie en fiets-, wandel- en vaarroutes in de omgeving.

Compleet aanbod vol beleving

Voor de route was al een routeboekje ontwikkeld met routebeschrijving, informatie over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis, veel oude kaartjes en historische foto’s. Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan vismigratieprojecten in het Noordzeekanaal. Het boekje bleek razend populair. Binnen twee jaar tijd zijn twee drukken uitverkocht. Het boekje is momenteel nog te downloaden op de website van Stichting Oer-IJ. Daarnaast is er een podcast gemaakt over het voormalige Oer-IJ welke bedoeld is als ondersteuning van de fietsroute. Op vier locaties onderweg staan informatiepanelen. Nu ook de bewegwijzering is geplaatst, bestaat de e-bike route ‘Langs de Oevers van het Oer-IJ’ uit een compleet pakket met een permanent karakter.

Samenwerking van diverse partijen

Bij de totstandkoming van de e-bike route is nauw samengewerkt met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Amstel Gooi & Vecht, die een en ander ook financieel mogelijk hebben gemaakt. De bewegwijzering is mogelijk gemaakt door de recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Twiske-Waterland, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en de provincie Noord-Holland.

Het Routebureau is onderdeel van Recreatie Noord-Holland. In opdracht van recreatieschappen, gemeenten en de provincie organiseert zij de ontwikkeling en het beheer diverse routenetwerken in de provincie Noord-Holland.