Vanaf 7 juni kunnen inwoners van de provincie Noord-Holland voor informatie over studiefinanciering en studieschulden ook terecht bij Bibliotheek Kennemerwaard in Alkmaar centrum. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) opent dan een servicebalie bij de bibliotheek.
(Oud-)studenten en ouders kunnen daar langsgaan met vragen.

DUO en Bibliotheek Kennemerwaard gaan deze samenwerking aan, omdat zij (oud-)studenten meer persoonlijke ondersteuning willen bieden. Hierover krijgt de bibliotheek regelmatig vragen tijdens het Informatiepunt Digitale Overheid voor jongeren. Bijvoorbeeld wanneer zij er zelf online niet uitkomen of wanneer hun persoonlijke situatie hier om vraagt.

De samenwerking tussen DUO en Bibliotheek Kennemerwaard is de eerste stap naar het Ontwikkelplein waar Bibliotheek Kennemerwaard in de toekomst meerdere organisaties wil samenbrengen om bezoekers zo goed mogelijk te kunnen helpen.

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostigen van onderwijsinstellingen, verstrekken en innen van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten en het verzorgen van het proces diploma-erkenning en -legalisatie.