ALKMAAR - Op vrijdag 12 april 2019 organiseert het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar (AIA) in samenwerking met de gemeente Alkmaar een informatie- en discussiedag over de ontwikkeling van de Kanaalzone in Alkmaar.


Met de Kanaalzone wordt bedoeld het deel van het Noordhollands Kanaal gelegen tussen de Vlotbrug bij Koedijk aan de noordkant en de Leegwaterbrug aan de zuidzijde, en de daaraan grenzende mogelijke bouwlocaties.

Aan de plannen wordt bij de gemeente hard gewerkt. Tijdens de discussiedag op 12 april wordt daar iets over verteld en wordt er met een aantal betrokkenen en deskundigen daarover gediscussieerd. Iedereen is daarbij welkom.

De discussiedag bestaat uit twee delen, te weten een vaartocht in de ochtend, en in de middag een debat.
De vaartocht start om 10.30 uur vanaf het gebouw de Waterkant (voormalig RWS) aan de Kanaaldijk 301, en voert van noord naar zuid langs de diverse denkbare bouwlocaties. Aan de vaartocht kan door maximaal 80 personen worden deelgenomen. Aanmelding is noodzakelijk.

Het debat vindt plaats vanaf 14.00 uur in het voormalige gebouw van de Holland Media Combinatie aan de Edisonweg 10. Daarbij is iedereen welkom.
Het debat start met een interview met de wethouders Christian Braak en Paul Verbruggen, gevolgd door een gesprek met Bernadette Janssen, directeur van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling, het bureau dat door de gemeente Alkmaar is ingehuurd voor de stedenbouwkundige begeleiding van de Kanaalzone.
Verder zullen interviews plaatsvinden met ontwikkelaars, met betrokken ontwerpers, met vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijk geledingen.
De gesprekken zullen worden geleid door Thijs Asselbergs, hoogleraar architectuur aan de TU in Delft.

Deelnamekosten voor de vaartocht inclusief een lunch zijn € 7,50 p.p. Aanmelding via info@aia-alkmaar.nl.
De middagbijeenkomst start vanaf 13.30 uur. Het debat is voor iedereen vrij toegankelijk.
Voor meer info over het AIA zie www.aia-alkmaar.nl