ALKMAAR - Al sinds jaar en dag is het een traditie voor de leerlingen van de Nicolaas Beetsschool in Alkmaar; zij lopen gezamenlijk als school mee met de Avond4daagse in Alkmaar. Zodra de Avond4daagse van Alkmaar door Alkmaar Sport werd aangekondigd startten de leden van de Ouderraad (OR) met de organisatie op de school. En met resultaat, want ook dit jaar weer zien we ruim 200 leerlingen van deze school vier dagen op rij door Alkmaar lopen.

De Avond4daagse commissie van de OR is de drijvende kracht achter deze hoge deelnemersaantallen. Vanaf het moment dat het inschrijfbericht via het communicatiekanaal met de ouders, Social Schools, verspreid wordt stromen de aanmeldingen binnen. Envelopjes met namen en medaillenummers worden ingeleverd en geadministreerd. Ook melden de ouders zich meteen aan, wie kan een avond meelopen als koploper of hekkensluiter of wie kan de limonade stand bemannen?

Naast dat de OR de leerlingen motiveert om mee te lopen en de hele organisatie hieromtrent op zich neemt, verzorgt zij een dagelijks een limonadestand langs de route. Bij het passeren van deze stand krijgen de leerlingen wat te drinken en wat lekkers. De organisatie van alles rondom deze stand, van bevoorrading tot bemanning, ligt al jaren in handen van Jacco. "Het is helaas het laatste jaar dat Jacco deze enorme organisatie op zich neemt, zijn dochter zit namelijk dit jaar in groep 8 en gaat de school verlaten. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat de afgelopen jaren honderden tot duizenden leerlingen zijn limonadestand zijn gepasseerd en hem enorm dankbaar zijn," aldus Monique, mede-OR lid van de Nicolaas Beets.

"We zijn erg blij met een betrokken school als de Nicolaas Beets. Zij gaven bijvoorbeeld eerder al aan te willen meedenken over de datum voor de Avond4daagse. We hebben toen contact gehad met de adjunct-directeur Minke Biegstraaten en tussen de vakanties, vrije dagen en CITO toetsdagen kwamen we op deze periode in mei uit. Dat de school zich vervolgens weer zo inzet om de leerlingen enthousiast te maken doet ons echt goed. En de Nicolaas is niet de enige school die het zo aanpakt, er lopen dit jaar weer meerdere scholen mee met hogere en lagere deelnemersaantallen," aldus Mirjam van der Welle, namens sportorganisator Alkmaar Sport.