ALKMAAR - De jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion door de Alkmaarse Oratorium Vereniging (AOV) wordt dit jaar lelijk in de wielen gereden door het coronavirus. Het op 4 april a.s. geplande concert, dat dit jaar voor de 2e keer in de hertaling van Jan Rot zou worden uitgevoerd onder de titel Mattheus Passie, komt te vervallen. Het koor bleef er nog lang in geloven, maar de ontwikkelingen gaan inmiddels zo snel, dat afgelasting onvermijdelijk blijkt. Ook de koorrepetities gaan voorlopig niet door..

ORGANISATIE
De organisatie van een dergelijk grootschalig concert begint al lang voordat de eigenlijke uitvoering plaatsvindt. Solisten, orkest, kinderkoor, locatie, alles en iedereen moet lang van te voren worden besproken en vastgelegd. Het is dus niet alleen voor de AOV een grote teleurstelling dat de Mattheus geen doorgang vindt, voor orkestmusici en solisten betekent het bovendien een financiële strop.


PASSIETIJD
In Nederland zijn de Matthäus Passion, in mindere mate de Johannes Passion, ongekend populair. Al weken voor Pasen trekt de Matthäus Passion volle kerken en zalen. Voor de solisten (alten, sopranen, tenoren, bassen) vormt deze tijd dan ook de drukste periode van het jaar. Voor hen betekent de landelijke afgelasting van grote evenementen een verdamping van hun inkomen. Ook voor orkestmusici, die tegenwoordig veelal als zzp’er opereren, betekent het een financiële tegenvaller.


FINANCIËLE STEUN
In de voorverkoop zijn al veel kaarten verkocht. Kopers hebben uiteraard recht op teruggave van het betaalde bedrag. Toch gaat de AOV de kopers benaderen met het verzoek geheel of gedeeltelijk af te zien van het verschuldigde bedrag. De AOV hoopt met het geld dat daarmee overblijft voor de diverse betrokken musici, vocaal en instrumentaal, de financiële pijn enigszins te kunnen verzachten.