NOORD-HOLLAND - De CDA-fractie in Provinciale Staten dringt er bij het provinciebestuur op aan om projecten die het gedrag in het verkeer van jonge automobilisten wil verbeteren, te steunen. Woordvoerder Hermen de Graaf: “De provincie steunt nu alleen projecten die gericht zijn op scholieren, en daarmee vallen andere kwetsbare groepen in het verkeer buiten de boot. Het is bewezen dat jongeren in de leeftijd van 18 – 24 jaar die net hun rijbewijs hebben 4x meer ongelukken veroorzaken.”

De provincie krijgt geld van het Rijk om projecten te steunen die het gedrag in het verkeer beïnvloeden. Het CDA vraagt zich af wanneer de keus is gemaakt dit geld alleen ten goede te laten komen voor (basis)scholieren en waar die keuze op gebaseerd is. Projecten voor jonge automobilisten vallen nu buiten de boot. De Stichting Trials heeft bijvoorbeeld samen met de autoverzekeraars ‘The Ultimate Driving Test’ ontwikkeld, waarin jonge bestuurders op een speelse maar serieuze en veilige manier met zichzelf worden geconfronteerd en bewust gemaakt van hun rijgedrag en de risico’s in het verkeer. Met dit project zijn goede resultaten geboekt in andere provincies: 25 procent minder ongevallen onder deze jongeren.

Hermen de Graaf:  “Wij vinden het zonde dat hier in Noord-Holland niets mee wordt gedaan en willen daarom weten of en wanneer we als Staten dit beleid kunnen heroverwegen.”