ALKMAAR - Als je in de gemeente Alkmaar een conflict hebt met je buren en er zelf niet uitkomt, kun je rekenen op Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode om buren die onderling problemen hebben, met elkaar in gesprek te brengen. Daarbij treden goed getrainde vrijwilligers op als gespreksleiders. Ruim 60% van de conflicten wordt opgelost, een prachtig resultaat!

Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie) heeft een strenge kwaliteitstoets ingesteld voor Buurtbemiddeling. Als landelijk aanspreekpunt en beheerder van de aanpak controleert het CCV bij de aangesloten Buurtbemiddelingsprojecten de uniformiteit, integriteit en zorgvuldigheid van uitvoering van de methodiek. Indien de kwaliteit op deze manier gewaarborgd is, ontvangen de projecten een erkenning. Wanneer de kwaliteit van de organisatie bovendien aan extra voorwaarden voldoet, wordt dit beloond met een Plus-certificaat.

Buurtbemiddeling Alkmaar van Stichting De Bemiddelingskamer heeft onlangs van het CCV opnieuw het Plus-certificaat ontvangen. U kunt er dus op rekenen dat De Bemiddelingskamer de organisatie en werkwijze op orde heeft!

De Gemeente Alkmaar, woningcorporaties Woonwaard, van Alckmaer voor Wonen, Kennemer Wonen, Ymere en Wooncompagnie zijn financiers van Buurtbemiddeling Almaar. Voor aanmelding, informatie en advies kunt u bellen met de projectleider buurtbemiddeling Nathalie Peters 06-24 36 81 53. Mailen kan naar info@debemiddelingskamer.nl Zie ook onze website www.debemiddelingskamer.nl