ALKMAAR - Vanwege het warme weer is er een toename van het aantal bomen dat lijdt aan de Iepziekte. Omdat de Iepziekte besmettelijk is en leidt tot sterfte van de bomen, is gesteld dat een boom na constatering van de ziekte binnen twee weken gekapt moet zijn. Dit geldt voor zowel bomen van de gemeente als bomen van particulieren.

Besmettelijke Iepziekte

De Iepziekte is een inmiddels bekende bomenziekte die al een aantal jaren heerst. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die de Iepenspintkever bij zich kan dragen en op zijn lichaam mee kan nemen op het moment dat hij met een geïnfecteerde boom in aanraking komt. Op die manier kan het insect ook andere bomen (Iepen) infecteren. Ook kan de ziekte doorgegeven worden via wortelcontact als de bomen dicht op elkaar staan doordat de wortels in elkaar groeien. De Iepenspintkever legt zijn eitjes onder de bast van de boom zodat de larven daar tot ontwikkeling kunnen komen en later weer kunnen uitvliegen. Door de Iepziekte verliest een boom het blad en sterft uiteindelijk af. Het is dus van belang dat de zieke boom zo snel mogelijk gekapt, versnipperd en afgevoerd wordt door een gecertificeerd bedrijf (erkend Iepenaannemer).

Maatregelen

Om de ziekte beheersbaar te houden hanteert de Gemeente Alkmaar als stelregel dat een boom na constatering van de ziekte binnen twee weken gekapt moet zijn. Dit geldt zowel voor de bomen die onder beheer van de gemeente vallen, als voor bomen van particulieren. Zieke bomen worden gemarkeerd of direct gekapt. Dit wordt gedaan om besmetting te voorkomen en als dat te laat is om besmetting zoveel mogelijk te beperken. Het stamhout dat vrijkomt na het kappen van zieke bomen mag niet als brandhout worden opgeslagen omdat dit de perfecte locatie is voor de Iepenspintkever om zijn eitjes te leggen. Hetgeen dan weer een risico vormt voor de bomen in de omgeving. Gekapte bomen worden vervangen door nieuwe bomen.

Beheer bomen in Alkmaar

In de gemeente Alkmaar staan ongeveer vijftigduizend bomen, waaronder ongeveer 5.000 Iepenbomen. Deze bomen worden onderhouden en nagekeken om te zorgen dat inwoners en bezoekers van Alkmaar veilig kunnen genieten van een mooie groene omgeving. Daarnaast worden ze dus ook gecontroleerd op ziekten en plagen.

Melden

Alkmaarders die een zieke boom in hun tuin of leefomgeving aantreffen, kunnen dat melden via de website van Stadswerk072 of contact opnemen met de gemeente Alkmaar via 14 072.