ZUIDSCHERMER - De bomen langs de Westdijk (N244) in Zuidschermer zijn rond de 40 jaar oud. Deze bomen, Canadese populieren, worden niet zo oud als veel andere bomen.


Hierdoor kunnen de takken op de weg vallen en dat is gevaarlijk voor de verkeersdeelnemers. Bovendien is een ziekte geconstateerd bij de bomen langs de Westdijk (N244), zogenaamde takkanker, die de kans op takbreuken extra vergroot.

Onveilig voor passanten
De provincie Noord-Holland hecht veel waarde aan de natuur, maar zet ook de veiligheid van de weggebruikers voorop. Dat betekent dat de bomen op deze plek niet meer zo lang mee kunnen. Om te voorkomen dat er door afbrekende takken onveilige situaties ontstaan voor het wegverkeer, worden de bomen weggehaald. Dat gebeurt niet in één keer maar gefaseerd: zo worden de bomen geleidelijk gekapt over een periode van 10 jaar. En komen daarvoor in de plaats nieuwe bomen.

Groenplan: nieuwe bomen
Voor de oude en zieke populieren die weggehaald worden, komen 500 nieuwe bomen terug, zodat er langs de Westdijk (N244) weer een gezonde rij bomen staat. Het kappen en herplanten gaat om zo’n 500 bomen, verspreid over 5 kilometer weg, binnen een periode van 10 jaar. De provincie hanteert hiervoor een ‘om- en-om aanpak’: eerst worden alle nieuwe bomen geplant, daarna vindt pas de eerste kapronde plaats waarbij er om en om een boom tussen uit gaat. Op deze manier voorkomt de provincie ‘kaalslag’ en dat is prettiger voor de omgeving. Het beeld van een doorgaande rij bomen blijft hhierbij intact en is een manier om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreid.

De bomen die geplant gaan worden zijn fruitbomen en struweel, en die worden meteen verder van de weg geplaatst. Zo creëert de provincie voldoende (obstakelvrije) ruimte langs de weg en is de Westdijk (N244) niet alleen veiliger, maar ook toekomstigbestendig.

Vleermuizen
Het behoud van bomen is ook van belang voor de vleermuizen. Vanwege hun vliegroute, maar ook meerdere soorten vleermuizen (gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger) gebruiken deze plek om aan voeding te komen.

Planning
Naar verwachting worden de eerste bomen in dit najaar geplant en vindt daarna pas de eerste kapronde plaats. De exacte planning is nog niet bekend. Binnenkort informeert de provincie direct omwonende over de planning en het groenplan.