ALKMAAR - Bibliotheek Kennemerwaard en het Horizon College in Alkmaar gaan samenwerken. De bibliotheek en de mbo-school willen lezen onder studenten bevorderen en zetten in op leesplezier en projecten met een link naar lezen. Dit wordt bereikt door onder andere de inzet van een leesconsulent van de bibliotheek op het Horizon College. Om de samenwerking te bekrachtigen is op 16 februari een overeenkomst ondertekend. Erna Winters, directeur ABC Huis, Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard ondertekende de overeenkomst samen met Jochem Schoutsen, opleidingsmanager van de mbo-opleiding Pedagogisch Werk.

Inzetten op leesplezier Met het project de Bibliotheek op School mbo (dBos) wordt ingezet op het ontwikkelen van een leescultuur op het Horizon College door middel van een duurzame samenwerking. De stichting Kunst van Lezen heeft daarvoor een subsidie beschikbaar gesteld. Die wordt gebruikt voor het creëren van een leesomgeving op de mbo-school. Een leesconsulent van de bibliotheek ondersteunt het docententeam met deskundigheidsbevordering op gebied van leesmotivatie en leesplezier. Er worden activiteiten georganiseerd met studenten en er wordt ingezet op vrij lezen. De studenten van het Horizon College worden actief betrokken bij het samenstellen van een collectie boeken en tijdschriften die aansluit bij hun interesses. De pilot gaat allereerst van start bij de mbo-opleiding Pedagogisch Werk en betreft 850 studenten van het eerste en tweede leerjaar. Op termijn wordt het project uitgebreid naar meerdere opleidingen van het Horizon College.

Aansprekende projecten
De leesconsulent gaat actief met de mbo-studenten aan de slag met aantrekkelijke werkvormen en aansprekende projecten die een link hebben met lezen. Eén van die projecten is het schrijversbezoek van Haye van der Heyden. Via een stimuleringsregeling zijn licenties voor het leesplatform Buitenzinnen Online beschikbaar. Dit project verbindt lezen met burgerschap.

De Bibliotheek op School
Het project de Bibliotheek op School is een intensieve samenwerking tussen scholen en de bibliotheek. Doordat de bibliotheek en de scholen hun krachten bundelen en elkaars expertise en bewezen programma’s benutten, werken ze samen aan aantoonbare verbetering van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden. Door deze vaardigheden te versterken, gaan bibliotheek en scholen de strijd aan tegen laaggeletterdheid en dragen zo bij aan de mediawijsheid van burgers. Kinderen en jongeren die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Vrij lezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Het helpt studenten ook in hun maatschappelijke ontwikkeling door mondiger en zekerder te worden.