ALKMAAR - Bibliotheek Kennemerwaard en Artiance Centrum voor de Kunsten zijn gezamenlijk als toekomst bestendig beoordeeld en gecertificeerd. Per 1 januari 2021 zijn Bibliotheek Kennemerwaard en Artiance Centrum voor de Kunsten bestuurlijk gefuseerd met als overkoepelende naam ABC Huis. Onder die naam is in maart 2022 de audit door het CBTB (Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal) uitgevoerd door 2 externe auditoren. Sinds de vorige certificeringsronde (2018) hebben beide oorspronkelijke organisaties veel veranderingen ondergaan van reorganisaties, fusies tot organisatorische doorontwikkelingen en natuurlijk de coronapandemie. Door dat laatste is ook de audit een paar maanden uitgesteld.

Proces certificering

Bij de certificering wordt de organisatie getoetst op een aantal normen. Deze behelzen onder andere de strategie van de organisatie, de beschikbare middelen, de mensen, het samenwerken, de producten en diensten, de resultaten en de wetgeving. Met ondersteunende documenten en gesprekken, met een grote groep medewerkers en externe partners, is op al deze normen een ruim gemiddelde gescoord.

Vakmanschap en bevlogenheid medewerkers

De auditoren benoemen in hun uitgebreide rapport onder andere het enthousiasme waarmee de medewerkers werken aan de mogelijkheden die de fusie tot ABC Huis biedt als het gaat om samen sterker staan en efficiënter kunnen werken. Omdat Artiance voornamelijk voor Alkmaar werkt heeft dat zeker effect op de inwoners van deze gemeente.

Ook wordt als zeer positief genoemd het vakmanschap en de bevlogenheid van de medewerkers. Zij maken het verschil. Door de externe samenwerkingspartners uit het onderwijs, welzijn en de gemeenten wordt daar nog een schepje bovenop gedaan door met waardering te spreken over: creatief, meedenkend, een partij waar je niet zonder kan, snel als het moet en kan.

Waardevolle producten en diensten


De producten en diensten worden beoordeeld als een sterk punt voor de organisatie.

Ook de middelen (gebouwen, ICT en financiën) zijn goed op orde. De voortgang maar ook verschillen hierin per gemeente worden nauwlettend door het ABC Huis in de gaten gehouden. De verbeterpunten die de auditoren aangeven worden in nieuwe meerjarenbeleidsplan (2023 – 2026) meegenomen.

Betrouwbare Partner


'De certificering maakt ons tot een betrouwbare partner voor samenwerkingspartners en gemeenten. Leden, cursisten en bezoekers van Bibliotheek Kennemerwaard en Artiance kunnen vertrouwen op een goede dienstverlening en producten op niveau aldus Erna Winters, directeur ABC Huis. 'Ik ben bijzonder trots op de ambities van de medewerkers en de ontwikkeling van de dienstverlening waarmee de maatschappelijke ambities van het ABC Huis worden waargemaakt. We zijn op de toekomst voorbereid.


ABC Huis

Het ABC Huis staat nog aan het begin van haar bestaan, maar met deze certificeringsronde heeft het een mooie basis om de komende jaren te groeien in haar rol als partner in onderwijs en welzijn met een goede dienstverlening voor onze leden, bezoekers, samenwerkingspartners en gemeenten.