ALKMAAR - Artiance Centrum voor de Kunsten en Bibliotheek Kennemerwaard gaan met ingang van 1 januari een bestuurlijke fusie aan. De eerste stap is het vormen van een holding die de naam ABC Huis krijgt. De huidige directeur van Bibliotheek Kennemerwaard, Erna Winters, wordt directeur van de nieuwe holding. De huidige directeur van Artiance, Rob Bangert, zal vanuit de holding als organisatieregisseur nauw betrokken blijven om de inhoudelijke vernieuwing vorm te geven.

ABC staat o.a. voor de basis van lezen (alfabet) en voor Artiance, Bibliotheek en Cultuur. Huis staat voor ontmoetingsplek, samenkomen.

Raakvlakken Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard
De werkgebieden van Artiance en de Bibliotheek Kennemerwaard kennen al veel raakvlakken. Op diverse gebieden is de afgelopen jaren al samengewerkt. Een goed voorbeeld van die samenwerking is het succesvolle project Dag & Dauw. Daarnaast zijn er ook nog veel kansen in het onderwijs en het sociale domein. In november 2018 zijn beide organisaties al een intentieverklaring aangegaan met afspraken tot nader onderzoek naar nauwere samenwerking en/of fusie. Nu is de tijd rijp voor de volgende stap.

Leven lang leren
Aan de basis van de samenwerking staat de gedeelde visie en wens van beide instellingen om mensen zich te laten ontwikkelen. Om mensen de mogelijkheid te bieden om een leven lang te leren. Artiance Centrum voor de Kunsten doet dat met cursussen en projecten op het gebied van kunst en cultuur. De bibliotheek doet dat met leesbevordering en tal van activiteiten ten behoeve van de zelfontplooiing, zelfredzaamheid, participatie en educatie.

Samengaan culturele instellingen
Het samengaan van een bibliotheek met een Centrum voor de Kunsten is landelijk gezien niet ongewoon en kan zelfs een tendens genoemd worden. Deze tendens uit zich in een toenemend aantal gefuseerde instellingen maar ook in de wens om tot een gezamenlijke CAO te komen.