BERGEN - Zonder enige ervaring begon Harry Burgering (66) tweeënveertig jaar geleden als aardrijkskundedocent op de Berger Scholengemeenschap. Donderdag 28 juni jl. nam hij in een volle aula afscheid van zijn school, de leerlingen, collega’s en oud-collega’s.

Naast docent aardrijkskunde was ‘Burrie’ tevens jaren voorzitter van de Medezeggenschapsraad, organisator van vele excursies en buitenlandreizen en ontvanger van de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Zilver voor zijn heldhaftige optreden tijdens een excursie met leerlingen in Peru.

Hij zal zijn collega’s ontzettend gaan missen en de school ook. ,,Op de BSG kan iedereen zichzelf zijn. Ik heb er kinderen echt zien opbloeien.’’ Na zijn pensioen wil hij eerst een lange reis maken en vooral genieten van het leven, samen met zijn vriendin Rita. ,,Ik heb veel mensen in mijn omgeving verloren, daarom vind ik het des te belangrijker om te genieten van iedere dag. Het leven moet altijd een lollige kant blijven hebben.’’