ALKMAAR - De kunstwerken die door de Kunstuitleen Alkmaar voor BEDE-VAART zijn samengebracht op het Bolwerk in Alkmaar kennen prachtige verhalen. Bijvoorbeeld dat van Julianus de Gastvrije.

De legende in het kort
En vast onderdeel van een bedevaart is het bezoek aan een plaats waar een wonder heeft plaatsgevonden. Vaak is zo’n plaats ook verbonden met een heiligenlegende. Graficus, striptekenaar en schilder WASCO, wiens werk vlak na de Molen van Piet verscholen staat in het groen, maakte een wonderlijke plaats en liet zich daarbij inspireren door de geschiedenis van Julianus de Gastvrije. In deze legende spelen het verhaal rond Hubertus, de Oidipous-mythe, de Christoffellegende en zelfs de dodenrivier de Styx een rol.

De adellijke Julianus komt tijdens een jachtpartij een goddelijk hert tegen, net als de heilige Hubertus. Het hert dat Julianus tegenkomt spreekt hem aan: "Dat jíj mij durft te achtervolgen! Jíj die ooit nog eens je vader en moeder zult doden!". Een boute bewering die Julianus op de vlucht doet slaan. Hij wil niet de kans lopen dat de voorspelling uitkomt. Echter, niemand ontkomt aan zijn lot. Ook Julianus niet. Zoals Oidipous onwetend zijn vader doodde, zo vermoord Julianus zijn beide ouders op een ongelukkig moment. Uit berouw en als boetedoening leeft Julianus vanaf dan een dienstbaar leven en staat klaar voor iedereen die zijn hulp nodig heeft. En dat blijft niet onopgemerkt: God vergeeft hem en laat hem toe tot de hemel.

WASCO maakte Lichtend Voorbeeld van Julianus Hospitator
Het kunstwerk van WASCO bestaat uit twaalf statiën waarvoor hij belangrijke elementen uit het levensverhaal van Julianus heeft uitgeknipt uit papier en in lichtbakken heeft geplaatst. Zo creëert hij een bijzondere kruiswegstatie met glas-in-lood effect. Echter, de opstelling van de lichtbakken is vrij willekeurig, niet chronologisch zoals je zou verwachten. De kunstenaar zegt hierover: „Wat ik doe, is experimenteren met lijnen en met tijd. Strips zijn hokjes en ieder volgend hokje is een nieuw tijdsmoment. Dat is de regel. Iedereen weet dat. Maar moet het ook zo?”. WASCO doet het dit keer anders.

Wordt pelgrim en ga op bedevaart
BEDE-VAART is nog tot en met zondag 9 september te zien op het Bolwerk in Alkmaar.