ALKMAAR - Toen halverwege maart bleek dat de Mattheus Passie op 4 april jl. zou komen te vervallen als gevolg van het corona-virus, ontstond bij de Alkmaarse Oratorium Vereniging (AOV) onmiddellijk het besef, dat dit voor koor en dirigent weliswaar een grote teleurstelling was, maar voor de meewerkende musici een financiële ramp! Hiermee ontstond tegelijkertijd het plan om de financiële pijn enigszins te verzachten.

Vangnet zzp’ers
Er werd aan kaar
tkopers een verzoek gedaan, om te mogen afzien van financiële restitutie, geheel of gedeeltelijk, van in de voorverkoop reeds betaalde toegangskaarten. Hierop volgden zoveel positieve reacties, dat het meteen al een aardig bedrag opleverde. Ook kwamen er giften binnen op het daarvoor bestemde gironummer. Bij elkaar leidde dit tot een totaalbedrag van E 4660,-, incl. een bijdrage vanuit het Cor Dekker Fonds en het subsidiebedrag van de Hofsteestichting. Door de AOV is het bedrag naar boven afgerond op 4750,-. Dit betekent, dat inmiddels kan worden uitbetaald!

Orkest, solisten, organist
In totaal ontvangen 38 personen een financiële bijdrage. De verdeling van het ingezamelde geld leidt tot een bedrag van E 125,- per persoon. Het koor is zich bewust van het symbolische karakter ervan, maar beschouwt de actie vooral als een morele ondersteuning en uiting van solidariteit jegens de betreffende musici; zij hebben tenslotte zwaar te lijden onder de corona-crisis.

En verder….
De afgelaste Mattheus Passie in de hertaling van Jan Rot schuift door naar 2021. De AOV wil dan in dezelfde bezetting het werk alsnog ten gehore brengen. Ondertussen bereiden de koorleden, voorlopig thuis, zich voor op het najaars- en tevens jubileumconcert op 7 november a.s.
De AOV hoopt uiteraard dat de Elias van Mendelssohn wèl kan doorgaan!