ALKMAAR - Angelique de Vries (46) en Wiebe van Erkelens (52) mogen zich de Klimaatburgemeesters van gemeente Alkmaar noemen. Wiebe van Erkelens draagt deze 'titel' voor de tweede keer. Dat maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag bekend als startsein van de Nationale Klimaatweek. Een week waarin Klimaatburgemeesters een belangrijke rol spelen voor hun medebewoners. Het is namelijk de bedoeling dat Angelique de Vries en Wiebe van Erkelens de inwoners van gemeente Alkmaar inspireren ook te verduurzamen en maatregelen te nemen om CO2-uitstoot te verminderen. Dat is hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zocht ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Dat is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, zoals het opzetten van een duurzame actie in de straat of wijk, maar ook iets kleins. Er zijn in totaal 245 Klimaatburgemeesters in 158 gemeenten, waaronder Angelique de Vries en Wiebe van Erkelens uit gemeente Alkmaar. Met hun eervolle benoeming hopen zij tijdens de Nationale Klimaatweek andere inwoners uit de gemeente te inspireren om ook iets te doen voor een beter klimaat. Angelique en Wiebe zijn veel met het klimaat bezig en hopen met hun duurzame voorbeeld veel mensen in directe omgeving aan te zetten tot actie.

Vergroenen

Angelique de Vries zet zich in om schoolpleinen in Nederland te vergroenen. Hiernaast maakt ze de kinderen bewuster van de waarde van onze natuur en klimaat. Tijdens de Nationale Klimaatweek vraagt ze aandacht bij de gemeente en schoolbesturen voor de actie. Wiebe heeft als doel om met de mensen in de buurt, gemeente en provincie de leefomgeving van mens, flora en fauna duurzaam te verbeteren. Hij is o.a. bezig met de klimaatactie 'van Boeketje naar Buurtborder'. Dit is een sociaal groen initiatief om de giftige bloemenstroom om te buigen naar betaalbare lokaal duurzame vergroening. De Hortus Alkmaar én de gemeente hebben dit initiatief omarmd.

Speciaal voor deze benoeming ontvingen zij de 'Nationale Klimaatweekvlag' die zij de hele week kunnen ophangen op een plek naar keuze. Zo kan iedereen zien dat zij de Klimaatburgemeesters zijn geworden van gemeente Alkmaar.

Nationale Klimaatweek van start

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze doelen kunnen we alleen halen als we ons gezamenlijk inzetten: overheid, bedrijven, organisaties en alle inwoners van Nederland. Gelukkig gebeurt er al veel in de samenleving. Tijdens de Nationale Klimaatweek (NKW) wil het ministerie van EZK de aandacht vestigen op deze duurzame, klimaatbewuste initiatieven die vanuit de samenleving worden ontplooid. Dit jaar staat de NKW ook in het teken van energiebesparing. De NKW vindt plaats van 31 oktober tot en met 6 november en wordt landelijk afgetrapt door de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. Tijdens een speciale bijeenkomst gaat hij in gesprek met alle Klimaatburgemeesters en Klimaatsupporters. Gedurende de Nationale Klimaatweek worden er vele activiteiten in het hele land georganiseerd om aandacht te vragen voor het klimaat. Het programma is te vinden op www.nkw2022.nl/agenda.