ALKMAAR - De gemeente Alkmaar gaat de komende jaren drie Tiny Forests aanleggen. Dat zijn dichtbegroeide inheemse bossen ter grootte van een tennisbaan, die zijn bedoeld als ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Ook is het de bedoeling dat kinderen er les in buitenlokalen krijgen en moet het de klimaatbestendigheid en biodiversiteit in de wijk vergroten. Alkmaar zoekt nog naar locaties en initiatiefnemers.


Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur volgens natuurorganisatie IVN groter dan ooit. "IVN werkt aan een wereld waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Een Tiny Forest is bij uitstek geschikt om mens en natuur te verbinden. Wij willen dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, want zo komt de natuur in steden steeds dichterbij", schrijft de organisatie.

Mensen die interesse hebben in zo'n minibos planten en onderhouden het bos zelf, samen met buurtbewoners, een school, de gemeente en natuurorganisatie IVN. Voordat een Tiny Forest aan een gebied wordt toegewezen, checkt IVN een plan aan de hand van selectiecriteria.