BERGEN - Inwoners van de gemeente Bergen die via de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) individuele begeleiding of groepsbegeleiding krijgen, betalen daar voortaan geen eigen bijdrage meer voor.

Dit heeft de gemeenteraad van Bergen door het aannemen van een motie in het najaar besloten.

Besparing van honderden euro’s per maand

De maatregel geldt per 1 januari 2017. Het schrappen van de eigen bijdrage betekent een besparing voor de meeste mensen die er gebruik van maken. Dat varieert van een klein bedrag tot honderden euro's per maand, afhankelijk van de individuele situatie.

Sommige cliënten houden evengoed nog kosten. Het gaat dan om cliënten die bijvoorbeeld naast begeleiding ook nog een andere Wmo-maatwerkvoorziening hebben, zoals:

  • een scootmobie
  • een rolstoel
  • huishoudelijke hulp
  • cliënten die gebruikmaken van meer structurele zorg volgens de Wet Langdurige Zorg (Wlz); de eigen bijdrage voor deze diensten blijft

Drempelverlagend

Het college ondersteunt de motie van de raad, die ervoor zorgt dat mensen die ondersteuning nodig hebben, die ook krijgen. Een eigen bijdrage kan de drempel verhogen, waardoor mensen afzien van ondersteuning. “We vinden het belangrijk dat inwoners gebruik kunnen maken van de zorgmogelijkheden die er zijn en niet gehinderd worden door bijvoorbeeld een eigen bijdrage”, aldus wethouder Jan Mesu.