ALKMAAR - Vanaf half februari hebben de Zuivelhoeve winkels en Cono Kaasmakers een actie opgezet om het goede doel te helpen. De Zuivelhoeve winkel in de Magdalenenstraat 11 in het centrum van Alkmaar heeft voor ODC De Vijfhoek gekozen als goed doel. Van iedere verkochte kilo Subliem Extra Belegen wordt er 40 cent opzij gelegd. Het hele jaar door wordt er zo geld gespaard en daardoor kan er aan het eind van het jaar en mooi bedrag naar de Stichting Vrienden van De Vijfhoek. Dus koop uw kaas in deze prachtige Hollandse Kaaswinkel. Meer dan 650 kazen liggen hier op de planken op u te wachten. Johan Grooten en Jerry Habets van Zuivelhoeve Alkmaar adviseren u graag bij uw keuze. Vraag ze gerust maar eens om een kaas door te snijden en te laten proeven. Met name de Subliem Extra Belegen voor het goede doel!

ODC De Vijfhoek
Orthopedagogisch dagcentrum de Vijfhoek biedt plek, zorg, activiteiten en ontwikkeling aan kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. De kinderen zijn tussen de 0-18 jaar en komen met speciaal vervoer uit Alkmaar en omgeving. Er zijn kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een motorische beperking, een zintuiglijke beperking, een communicatieve beperking of een contactstoornis. Even een balletje trappen met vriendjes of verstoppertje spelen op het schoolplein is voor deze kids helaas niet de gewoonste zaak van de wereld. Ook komen er kinderen naar De Vijfhoek die naast hun handicap om andere vormen van begeleiding vragen. Bijvoorbeeld kinderen met epilepsie, eet- en drinkproblemen, medische problemen of gedragsstoornissen. De Stichting Vrienden van De Vijfhoek is opgericht om projecten en activiteiten te kunnen realiseren die nodig zijn om het dagelijks leven van de kinderen en de medewerkers op ODC De Vijfhoek te verbeteren.

Vierkant achter De Vijfhoek!
De stichting biedt support bij zaken die niet vanuit de Wlz/Jeugdwet gefinancierd worden. Alle middelen komen uit acties, donateursbijdragen, sponsorgelden, giften, fondsen en nalatenschappen. Zo zijn onder meer een snoezelruimte, een multifunctionele bewegingsruimte en een bijzondere buitenspeelplaats gerealiseerd. De Vrienden van De Vijfhoek maakt bijvoorbeeld jaarlijks groepsuitjes mogelijk en zorgt ervoor dat de kinderen kunnen huifbedrijden. Ook worden er aangepaste, veilige spelcomputers, speelobjecten en vervoersmiddelen aangeschaft. De Stichting Vrienden van De Vijfhoek ondersteunt in de breedst mogelijke zin. Een van de hoogtepunten is de organisatie van een jaarlijkse familiedag voor kinderen met een beperking uit de hele regio Alkmaar, want veel gezinnen komen vanwege de zware zorgtaken niet toe aan een uitje met onbezorgd plezier.

Meer informatie staat op www.vriendenvandevijfhoek.nl